گفت و گو با علیرضا اسماعیلی مقام سوم چلنج ایران لته آرت

 

 

 

این مطلب حاصل گفت و گوییست که با جناب آقای علیرضا اسماعیلی داشتیم تا به سبب کسب جایگاه سوم در اولین چلنچ لاته آرت ایران لاته آرت، با سخنان ایشان همراه شویم.

اولین چلنج بزرگ ایران لاته آرت با حضور 40 شرکت کننده در تاریخ 11 و 12 شهریور در مجموعه فرهنگی هنری باغ ایرو برگزار گردید و آقایان فرید حبیبی، معین جان نثاری و علیرضا اسماعیلی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

 

گفت و گو با معین جانثاری

گفت و گو با معین جانثاری

 

این مطلب حاصل گفت و گوییست که با جناب آقای معین جان نثاری داشتیم تا به بهانۀ کسب جایگاه دوم در اولین چلنج  ایران لاته آرت، با سخنان و تجربیات ایشان در هنر شیرو قهوه همراه شویم.

 اولین چلنج بزرگ ایران لاته آرت با حضور 40 شرکت کننده در تاریخ 11 و 12 شهریور در مجموعه فرهنگی هنری باغ ایرو برگزار گردید و آقایان فرید حبیبی، معین جان نثاری و علیرضا اسماعیلی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

 

گفت و گو با فرید حبیبی نفر نخست در چلنج ایران لاته آرت

 

 

این مطلب حاصل گفت و گوییست که با جناب آقای فرید حبیبی داشتیم تا به سبب کسب جایگاه اول در اولین چلنچ لاته آرت ایران لاته آرت، از تجربیات ایشان در زمینۀ هنر شیر و قهوه بهره مند شویم.

 اولین چلنج بزرگ ایران لاته آرت با حضور 40 شرکت کننده در تاریخ 11 و 12 شهریور در مجموعه فرهنگی هنری باغ ایرو برگزار گردید و آقایان فرید حبیبی، معین جان نثاری و علیرضا اسماعیلی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

 

لیست اسامی شرکت کننده در چلنج لاته آرت

11و12 شهریور منتظر شما هستیم در باغ ایرو 

نشانی تهران - طرشت - بلوار چوب تراش-خیابان شهید علی حسین مردی نبش میرزمانی مجموعه فرهنگی باغ ایرو

 

اسپانسرهای چلنج ایران لاته آرت

بر خودمان واجب دانستیم که باریستا ها و لاته آرتیستان عزیز را به رقابتی دوستانه و هیجان انگیز دعوت کنیم. 
این چلنچ و چالش دوستانه در 11 و 12 شهریور ماه 1397 برگزار خواهد شد. هم پترن و یا همان طرح لاته آرت و هم فنجان توسط گردونه ی شانس انتخاب خواهند شد و این تمام آن لذتی است که برای این مجموعه رقابت های دوستانه در نظر گرفته ایم. دو باریستا پشت دستگاه اسپرسو می ایستند و بعد از انتخاب شدن پترن  توسط گردونه ی شانش، مسابقه یشان شروع خواهد شد و هر کدام که طرح را زیبا تر اجرا کردند، به مرحله ی بالا تر می رود. 

اسپانسرهای چلنج به ترتیب

ایلا شاپ تامین کننده تجهیزات و ظروف کافی شاپ

قوانین چلنج لاته آرت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آیا برای اینکه۱۲و۱۱ شهریور ماه در باغ ایرو دور هم جمع شویم و رقابتی سالم و هیجان انگیز را رقم بزنیم، آماده اید؟ 
همانطور که قبلا گفتیم، پای یک گردونه ی شانس در مراحل مسابقه باز است و این گردونه، اصل هیجان رقابت است. اما قوانین کلی چیست؟
 
رقابت به صورت دو به دو انجام می شود، یعنی اینکه دو نفر همزمان پشت یک دستگاه اسپرسو می ایستند و هرکدام یک دستگاه دو گروپ laspaziale s2 در اختیار دارند.. هر دستگاه یک آسیاب قهوه دارد و این تمام آن محیطی است که لاته آرتیستان برای رقابت در اختیار دارند. 

گفت و گو آرمان رستمی مقام دوم سومین مسابقات آزاد بارتندری ایران

 

 

این مطلب حاصل گفت و گوی کوتاهیست که با جناب آقای آرمان رستمی داشتیم تا به عنوان رسانه ای در صنعت کافه داری ایران، از تجربیات و دانش ایشان در زمینۀ بارتندینگ بهره مند شویم. آقای آرمان رستمی مقام دوم سومین مسابقات آزاد بارتندری ایران هستند که در خرداد ماه 1397 در استان اصفهان برگزار گردید.

 

چلنج لته آرت

به عنوان رسانه ای که بیشتر تمرکز کاری اش بر روی معرفی لاته آرتیست و باریستای ایرانی است، بر خودمان واجب دانستیم که باریستا ها و لاته آرتیستان عزیز را به رقابتی دوستانه و هیجان انگیز دعوت کنیم. 
این چلنچ و چالش دوستانه در 11 و 12 شهریور ماه 1397 برگزار خواهد شد. هم پترن و یا همان طرح لاته آرت توسط گردونه ی شانس انتخاب خواهند شد و این تمام آن لذتی است که برای این مجموعه رقابت های دوستانه در نظر گرفته ایم. دو باریستا پشت دستگاه اسپرسو می ایستند و بعد از انتخاب شدن پترن و فنجانش توسط گردونه ی شانش، مسابقه یشان شروع خواهد شد و هر کدام که طرح را زیبا تر اجرا کردند، به مرحله ی بالا تر می رود. 
اصلا نترسید و جدای از بحث رقابت، به تجربه ای که از شرکت در این چالش کسب می کنید هم، بیندیشید.

گفت و گوی با جناب آقای علی حیدری دارندۀ گواهی نامۀ کیوگرید

 

 

این مطلب حاصل گفت و گوی کوتاهیست که با جناب آقای علی حیدری داشتیم تا به عنوان رسانه ای در صنعت قهوه و کافه داری ایران، دانش و تجربیات ارزشمند ایشان در زمینۀ درک حسی قهوه را برای دوستان علاقه مند روایت کنیم. آقای علی حیدری دارندۀ گواهی نامۀ کیوگرید هستند و درک حسی قهوه از مهمترین مهارت های ایشان به شمار می رود.

چلنج لته آرت


به عنوان رسانه ای که بیشتر تمرکز کاری اش بر روی معرفی لاته آرتیست و باریستای ایرانی است، بر خودمان واجب دانستیم که باریستا ها و لاته آرتیستان عزیز را به رقابتی دوستانه و هیجان انگیز دعوت کنیم. 
این چلنچ و چالش دوستانه در 11 و 12 شهریور ماه 1397 برگزار خواهد شد. هم پترن و یا همان طرح لاته آرت و هم فنجان توسط گردونه ی شانس انتخاب خواهند شد و این تمام آن لذتی است که برای این مجموعه رقابت های دوستانه در نظر گرفته ایم. دو باریستا پشت دستگاه اسپرسو می ایستند و بعد از انتخاب شدن پترن و فنجانش توسط گردونه ی شانش، مسابقه یشان شروع خواهد شد و هر کدام که طرح را زیبا تر اجرا کردند، به مرحله ی بالا تر می رود. 
اصلا نترسید و جدای از بحث رقابت، به تجربه ای که از شرکت در این چالش کسب می کنید هم، بیندیشید.