اسامی شرکت کنندگان چهارمین دوره ی چلنج لاته آرت ایران

 • ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ متقی
 • ﺣﺴﯿﻦ مرتضی قلی
 • ﺁﺑﺘﯿﻦ ﺻﻤﺪی
 • حامد قبادی
 • ابوالفضل علمداری
 • علیرضا اسماعیلی
 • محمد حسین زاده
 • اشکان حیدری
 • محمد حسین دهقان
 • ارشیا طاهری
 • امیرحسین صفری
 • پارسا پاک
 • خالد عبادی
 • محمدرضا رستمی
 • سعید حسینی
 • آرمان پارسی
 • امیر مینا
 • عارف کامرانی
 • عرفان حیدری
 • امیرحسین چمنی
 • امیرمحمد حسینعلی زاده
 • بهزاد خانی
 • هانیه عباسی
 • متین رسول نژاد
 • یونس رمضانی
 • علیرضا بیگی
 • سارینا اکبری
 • شبنم گلزار
 • علی کشاورز
 • امیرحسین رازمند
 • مصطفی روحی
 • محمد حسنی
 • پوریا بلاغی