مختصر آشنایی با موکاپات

مختصر آشنایی با موکاپات بسیاری از ما، قهوۀ حاصل از موکاپات را تست کرده ایم و بسیاری نیز موکاپات به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگیشان شده است و هر روز…

کالرکدینگ چیست؟

کار کردن پشت یک بار حرفه ای که مشتریان بسیاری در طول روز دارد، به شدت نظم می طلبد. یک متصدی بار حرفه ای، همواره در کار خود به اصل پاکیزگی و…

جیگر (jigger) چیست؟

یک بارتندر (متصدی بار) حرفه ای همیشه مقدار مایعات و موادی که برای سفارش مشتری مورد استفاده قرار می دهد را اندازه گیری می کند تا ثبات طعم ها و…

بار اسپون چیست ؟

از جمله ابزار و وسایل مهم یک بارتندر، قاشق بار یا همان بار اسپون است که به جهت کاربردش ظاهر و اندازه ای متفاوت را داراست. « قاشق بار  (bar spoon)،…

آموزش گارنیش نوشیدنی

متصدی یک بار حرفه ای همیشه علاقه اش بر آن است که نوشیدنی هایش جذابیت مورد نیاز را برای مشتری هایش داشته باشد. این جذابیت، میل به خواستن دوباره در مشتری…