قوانین مسابقات باریستای 2016

قوانین مسابقات باریستا

1 . 1 . 1 گواهینامه ی سراسری

مسابقات قهرمانی باریستای ( WBC )رقابتی برای قهرمانان ملی دنیای قهوه است که ضمانت اجرایی قانونی آن توسط WBC داده شده است. یک شرکت کننده از هر کشور که برگزید ه ی رقابتهای ملی بوده، میتواند در مسابقه شرکت کند. )جهت اطلاعات بیشتر در این مورد لطفاً متن اصلی شرایط و ضوابط WCE را که میتوانید در این آدرس پیدا کنید، مطالعه نمایید.

1 . 1 . 2 شرایط سنی

شرکت کنندگان در زمان شرکت در مسابقه ی WBC حداقل باید 18 سال سن داشته باشند.

1 . 1 . 3 ملیت

شرکت کنندگان باید گذرنامه ای معتبر از کشوری که معرفش هستند و یا مدارکی مبنی بر اقامت 24 ماهه با دلایل اشتغال و یا ثبت نام تحصیلی ارائه دهند که زمان آن باید حداقل 12 ماه قبل از رقابت های WBC باشد. شرکت کنندگان تنها میتوانند معرف یک کشور در رقابت سالانه ی WBC باشند. زمان رقابت سالانه ی WBC در بین یک مسابقه تا مسابقه ی سال بعد تعیین می شود.

1 . 1 . 4 جانشینی

در صورتی که برنده مسابقات قادر به شرکت در WBC نباشد،آن کشور میتواند شخصی را که مقام دوم را کسب کرده به عنوان جانشین بفرستد. در صورت نیاز به جانشینی باید با آدرس info@worldcoffeeevents.org مکاتبه شده و قبل از رقابت ها، توسط مدیر عامل تأیید شود.

1 . 1 . 5 مخارج

انجمن هر کشور موظف به پرداخت تمام هزینه های شرکت کننده هنگام سفر، در مدت اقامت وی و همچنین در زمان مسابقات WBC هستند. سایر مخارجی که خارج از لیست ذکر شده باشند به عهده ی خود شرکت کننده است. WCE تحت هیچ شرایطی در برابر مخارج شرکت کننده مسئول نمی باشد.

1 . 1 . 6 مغایرت در منافع

 

شرکت کننده ها نمی توانند پیش از مسابقات WBC همان سال, در هیچ یک از مسابقات مورد تایید WBC در سطح جهانی, ملی و منطقه ای در هیچ کشوری از جمله کشور خودشان, داوری کنند. شرکت کننده ها نمی توانند پیش از مسابقات WBC همان سال, در هیچ یک از مسابقات مورد تایید WBC در سطح جهانی, ملی و منطقه ای در هیچ کشوری از جمله کشور خودشان, مسابقه دهند.

باریستاهایی که در هریک از موارد ذکر شده شرکت کنند قادر به شرکت در مسابقه WBC همان سال نخواهند بود. در صورت داشتن هرگونه سئوالس با آدرس info@worldcoffeeevents.org مکاتبه کنید. چنانچه با موارد ذکر شده کوچکترین مغایرتی مشاهده شود، باعث رد صلاحیت خواهد شد.

2.1 درخواست نامه

7.1.1 فرم ثبت نام شرکت کنندگان

شرکت کنندگان موظفند فرم ثبت نام را به صورت آنلاین در آدرس www.worldbaristachampionship.com را حداکثر 6 هفته قبل از شروع مسابقه پر کنند. این فرم شامل محلی برای آپلود کپی پاسپورت و یا هرگونه مدرک معتبر )توضیح داده شده در بخش 3.1.1 ( می باشد. تائیده حداکثر تا 2 هفته پس از ارسال مدارک فرستاده می شود.

8.1.1 فرستادن فرم ثبت نام دیرتر از موعد

شرکت کننده در مسابقه می باسد مدارک را حداکثر تا 6 هفته قبل از مسابقات و حداکثر 5 روز پس از مسابقات ملی پر کرده و ارسال کند. عدم تطبیق با شرایط ذکر شده باعث رد صلاحیت شرکت در مسابقات خواهد شد.

3.1 هدننک تکرش تلااوئس

تمام شرکت کنندگان بلا استثنا موظف به خواندن شرایط و ضوابط WBC می باشند. تمام مدارک در آدرس www.worldbaristachampionship.com موجود می باشند. شرکت کنندگان می توانند تا قبل از حضور در WBC سئوالات خود را مطرح کنند. اگر شرکت کننده ای راجع به موارد سئوال داشت موظف است شخصا آنرا تا قبل از مسابقات WBC با کمیته مقرراتی به آدرس info@worldcoffeeevents.org. در میان بگذارد. همچنین شرکت کننده می تواند سئوالات خود را در جلسه آشنایی قبل از مسابقات مطرح سازد.

4.1 شزایط و ضوابط

شرکت کننده و برنده مسابقات جهانی سخنگویان و رول مدل WCE و انجمن تخصص قهوه هستند، بنابراین می بایست:

الف. به سهامداران، عوامل و نمایندگان WCE اجازه استفاده اسم، عکس و موارد مشابه را در هر فرمتی بدون دریافت وجه برای هرگونه استفاده تجاری که شامل ترویج بازاریابی ولی نه محدود به آن می باشد، را بدهد.

ب. در جایگاه شرکت کننده: خواندن و رعایت موارد مربوط به اصول رفتاری/اخلاقی حاضر در وبسایت WBC .

ج. در جایگاه برنده مسابقه: خواندن و رعایت موارد مربوط به اصول رفتاری/اخلاقی حاضر در وبسایت WBC .

5.1 اجرای شرایط و ضوابط

WBC این ضوابط را در طول مسابقات به اجرا خواهد گذاشت. اگر شرکت کننده ای یک یا چند قانون را زیر

پا بگذارد به صورت اتوماتیک از مسابقات حذف خواهد شد مگر آنکه اجرای آن شامل پیگرد قانونی شود. اگر

داوری یک یا چند قانون را زیر پا بگذارد، شرکت کننده باید آنرا طبق قوانین ذکر شده در بخش “اعتراضات و

فرجام خواهی شرکت کننده” گزارش کند.

2 . 0 مسابقه

2 . 1 خلاصه

الف. کارنمود شرکت کنندگان توسط چهار داور حسی، دو داور فنی و یک داور اصلی قضاوت خواهد شد.

ب. شرکت کنندگان یک نوشیدنی ازهر سه نوع نوشیدنی )اسپرسو، کاپوچینو، نوشیدنی ابداعی( برای هر یک

از چهار داور حسی آماده خواهند کرد که در کل 12 نوشیدنی در طول مدت 15 دقیقه میشود. داور اصلی

می تواند هر یک از نوشیدنی های آماده شده را برای داورهای حسی را امتحان کند.

پ. شرکت کننده ترتیب سرو هر نوع نوشیدنی را تعیین می کند، ولی هر نوع باید به طور کامل سرو شود )مثلاً

تمام چهار فنجان اسپرسو یکجا آماده شوند( در صورت پرداختن به نوع دیگری از نوشیدنی قبل از اتمام یک

نوع، شرکت کننده حذف خواهد شد. تهیه و سرویس ارائه نوشیدنی ابداعی در هر زمانی در طول مدت مسابقه

قابل قبول است.

ت. در هر نوع )اسپرسو، کاپوچینو نوشیدنی ابداعی( نوشیدنی ها در هر ترکیبی میتوانند برای داورها سرو

شوند )مثلاً هر بار یک نوشیدنی یا دو و یا هر چهار نوع یکجا سرو شوند(. داورهای حسی به محض سرو

نوشیدنی ها آن ها را مزه و ارزیابی می کنند.

ث. هرچهار نوشیدنی باید از یک قهوه تهیه شوند، اما قهوه ی مصرفی در هر گروه می تواند متفاوت باشد. تمام

چهار نوشیدنی باید از موادی یکسان و طبق دستورالعملی ثابت تهیه شوند. تهیه و سرو نوشیدنی هایی از یک

نوع که به صورت عمدی، متفاوت تهیه و یا سرو شوند، امتیاز صفر را در بخش “مزه” به دنبال خواهد داشت.

ج. شرکت کنندگان میتوانند به دلخواه خود هر تعداد نوشیدنی ای را سرو کنند اما تنها آنچه را که برای داورها

تهیه کرده اند، ارزیابی می شود.

2 . 2 تعریف نوشیدنی

2 . 2 . 1 اسپرسو

الف. اسپرسو نوشیدنی ای مایع با وزن 1 fl. oz. (30mL +/- 5mL) ( تولید شده از قهوه آسیاب شده است

که از یک طرف داخل دابل پورتافیلتر شده و از طرف دیگر عصاره آن خارج می شود.

ب. قهوه توده ای برشته شده و آسیاب شده از دانه ی میوه ی گیاهی به اسم کافه آ است.

پ. به قهوه نباید هیچ مواد افزودنی، طعم دهنده، ادویه، رنگ دهندگان، مواد معطر، مایعات، پودر و… اضافه

شود و همچنین نباید هیچ افزودنی ای از زمان چیدن دانه ی قهوه تا تهیه ی نوشیندی نداشته باشد. مواد مورد

استفاده در طول رشد، کشت، و پردازش اولیه از قهوه )کود و …( مجاز هستند.

ت. دانه ی قهوه می تواند ترکیبی، تک منطقه ای، تک کشوری ویا تک مزرعه ای و… باشد.

ث. فنجان تمام داورها باید کاملاً پر از اسپرسو باشند. اگر نوشیدنی مطابق تعاریف اسپرسو نباشد، بر روی

نمره دهی بر اساس مزه و بافت آن توسط متخصصان تاثیر خواهد گذاشت. اسپرسو میتواند با مقدارهای

متفاوتی از قهوه تهیه شود.

ج. اسپرسو در دمایی بین 90.5 – 96 درجه سلیسیوس دم میکشد. ) 195 – 205 فارنهایت(

چ. فشار دستگاه اسپرسو بین 8.5 تا 9.5 اتمسفر تنظیم می شود.

ح. زمان عصاره گیری بین یک جفت اسپرسو باید 3 ثانیه طول بکشد. در غیر این صورت در قسمت “زمان

عصاره گیری” یک “منفی” به آن تعلق میگیرد زمان عصاره گیری دوم 20 تا 30 ثانیه است اما اجباری در

کار نیست.

خ. اسپرسو باید در فنجانی 60 تا 90 میل سرو شود تا داوران بتوانند بدون هیچ ضرر وارده ای به

توانایی هاشون امتیاز دهند. این نکات هم جهت پیشگیری مهم هستند: ظرف نباید خیلی داغ باشد به طوری که

در دست گرفتن فنجان مشکل باشد و داوران نتوانند به درستی قهوه را بنوشند. اگر به اینصورت باشد در بخش

“استفاده کاربردی از ظروف” یک “منفی”به او تعلق می گیرد.

د. اسپرسو باید با قاشق مناسب، دستمال و آب خالص برای داورها سرو شود در غیر این صورت شرکت

کننده در قسمت “توجه به جزییات” امتیاز از دست می دهد.

ذ. در پرتافیلتر هیچ چیز جز قهوه و آب جای ندارد، در غیر این صورت در تمام بخشهای تکنیکی و ادراکی

اسپرسو نمره ی صفر را خواهد گرفت.

2 . 2 . 2 کاپوچینو

الف. کاپوچینو نوعی نوشیدنی تهیه شده از قهوه و شیر است که باید تعادلی متناسب بین شیر شیرین و اسپرسو

داشته باشد.

ب. کاپوچینو تنها با یک شات اسپرسو، شیر منسجم و فوم تهیه میشود )هر اسپرسو به مقدار 2.2.1 A-K

تعریف شده است(.حداقل یک سانتی متر فوم )بر حسب عمودی( برای کسب امتیاز 4 یا بالاتر در بخش

“سازگاری و تداوم” لازم است.

پ. کاپوچینو را می توان به صورت لاته آرت و یا سنتی )دایره ای از شیر سفید در مرکز( سرو کرد. فرم –

لاته آرت با توجه به انتخاب شرکت کننده می توانند به هر شکلی باشد. –

ت. کاپوچینو باید در فنجانی با حجم 150 – 180 میلی لیتر سرو شود و داوران بتوانند بدون هیچ ضرر وارده ای

به توانایی هایشان امتیاز دهند. این نکات هم جهت پیشگیری مهم هستند: ظرف نباید خیلی داغ باشد به طوری که

در دست گرفتن فنجان مشکل باشد و داوران نتوانند به درستی قهوه را بنوشند. اگر به اینصورت باشد در بخش

“استفاده کاربردی از ظروف کاپوچینو” یک “منفی”به او تعلق می گیرد. مقدار کاپوچینو باید متناسب با حجم

ظرف باشد )مثال: 180 میل فنجان باید 180 میل کاپوچینو را در بر بگیرد( در غیر این صورت در بخش

“جلوه های ظاهری” امتیاز می تواند با توجه به شدت آن تا 3 نمره کاهش یابد.

ث. تاپینگ های اضافی که شامل )ولی نه محدود به( شکر اضافی، ادویه جات و یا طعم دهنده های پودری می

باشند، مجاز نیستند. درغیر این صورت شرکت کننده در بخش “توازن مزه” صفر خواهد گرفت.

ج. کاپوچینو باید با قاشقی مناسب، دستمال و آب خالص برای داورها سرو شود. در غیر این صورت شرکت

کننده در قسمت “توجه به جزییات” امتیاز از دست می دهد.

چ. در پرتافیلتر هیچ چیز جز قهوه و آب جای ندارد، در غیر این صورت کاپوچینو در تمام بخشهای تکنیکی و

ادراکی نمره ی صفر را خواهد گرفت.

2 . 2 . 3 نوشیدنی ابداعی

الف. نوشیدنی ابداعی معرف میزان خلاقیت و توانایی شرکت کننده در خلق یک اسپرسوی جذاب و منحصر به

فرد است.

ب. نوشیدنی ابداعی باید مایعی باشد تا داورها بتوانند آن را بنوشند. در کنار نوشیدنی خوراکی هم قابل سرو

هست، اما فقط نوشیدنی توسط داورهای حسی ارزیابی خواهد شد.

پ. هر چهار نوشیدنی ابداعی باید حداقل یک شات اسپرسو را در بر گیرد )هر اسپرسو به مقدار 2.2.1 A-K

تعریف شده است( در غیر این صورت شرکت کننده در بخش “توازن مزه” صفر خواهد گرفت.

ت. اسپرسوی نوشیدنی ابداعی باید در مدت زمان مسابقه توسط شرکت کننده تهیه شود در غیر این صورت در

بخش “توازن مزه” صفر خواهد گرفت.

ث. مزه ی اسپرسو باید غالب باشد. درغیر این صورت امتیاز بخش “توازن مزه” با توجه به تجربه ی شخص

امتیاز تعیین می شود.

ج. نوشیدنی ابداعی در هر دمایی قابل سرو است.

چ. از هر افزودنی ای برای تهیه ی نوشیدنی ابداعی به جز الکل، مواد دارای الکل و یا افزودنی های غیر مجاز،

میتوان استفاده کرد. در غیر این صورت شرکت کننده در تمام بخش های مربوط به این نوشیدنی صفر میگیرد.

ح. تمام مواد در صورت لزوم باید نشان داده شوند. شرکت کنندگان باید بسته های اصلی )اورجینال( مواد

استفاده شده در نوشیدنی شان را برای بررسی داورها بیاورند، در صورتی که بعد از درخواست بسته ی اصلی

ارائه نشود، شرکت کننده در تمام بخش های مربوط به نوشیدنی ابداعی صفر خواهد گرفت.

خ. مواد نوشیدنی ابداعی باید یکجا و در زمان مسابقه تهیه و فراهم شوند. نوشیدنی ابداعی در بخش “

توضیحات خوب، معرفی و آماده سازی” امتیاز خواهد گرفت. تهیه ی بعضی مواد قبل از زمان مسابقه قابل

قبول است.

د. در پرتافیلتر هیچ چیز جز قهوه و آب جای ندارد، در غیر این صورت نوشیدنی ابداعی در تمام بخشهای

تکنیکی و ادراکی نمره ی صفر را خواهد گرفت.

3 . آیین و عملکرد مسابقه

3 . 1 خلاصه

الف. فضای مسابقه شامل صحنه ای با سه جایگاه است که با شماره های 1 ، 2 و 3 مشخص شده است.

ب. برای هر شرکت کننده ی یک زمان شروع و یک شماره ی جایگاه مشخص خواهد شد.

پ. به هر شرکت کننده در جایگاه مشخص شده 45 دقیقه وقت برای تهیه ی موارد زیر داده خواهد شد:

i . 15 دقیقه زمان آماده سازی

ii . 15 دقیقه زمان اجرای مسابقه

iii . 15 دقیقه زمان نظافت

ت. روند جریان مسابقه طبق جدول زیر است:

***

ث. مسابقه 3 مرحله خواهد داشت: مرحله ی اول )تمام داوطلبان(، نیمه نهایی ) 12 شرکت کننده( و نهایی ) 6

شرکت کننده( مسابقه با شرکت کننده هایی که بیشترین امتیاز را دارند ادامه پیدا میکند.

ج. ممکن است WBC با استفاده از اختیارات خود در یک روز، چند مرحله مسابقه برگزار کند )مثال: نیمه

نهایی و نهایی در یک روز برگزارشوند.( در پایان مرحله ی اول 12 شرکت کننده ای که بالاترین امتیازها را

داشتند به مرحله ی نیمه نهایی صعود میکنند. در پایان مرحله ی نیمه نهایی، 6 شرکت کننده ای که بالاترین

امتیازها را داشتند به مرحله ی نهایی میروند. امتیاز های کسب شده در هر مرحله، در مرحله ی بالاتر در نظر

گرفته نمیشوند. شرکت کنندگان تا زمانی که به انتهای مسابقه نرسیده باشند، برگه ی امتیازها را نخواهند دید.

چ. در پایان مرحله ی اول، مراسمی که در آن صعودکنندگان به مرحله ی نیمه نهایی معرفی خواهند شد، برگزار

میشود و همه ی شرکت کننده ها معرفی خواهند شد. همه ی شرکت کننده ها باید در مراسم شرکت کنند. 12 نفر

برای مرحله ی نیمه نهایی بدون هیچ نظم خاصی نامیده خواهند شد و از امتیازه ای مرحله ی اول خود خبردار

نخواهند شد. بعد از مرحله ی نهایی، مراسم اهدای جوایز برگزار می شود که با توجه به امتیازات فینالیستها از

رتبه ششم معرفی خواهند شد.

3 . 2 نگاهی بر فضای مسابقه

3 . 2 . 1 محل جایگاه ها

***

جایگاه های تکنفره به صورتی که در عکس شماره ی 1 مشخص شده، خواهند بود. با این وجود سه جایگاه

مناسب شرایط و فضا و موقعیت آن به نسبت شرکت کننده، فیلمبردارها و داوران ساخته خواهند شد ***.

. ماشین آلات، لوازم جانبی و مواد اولیه

4 . 1 دستگاه اسپرسو

شرکت کننده ها باید از دستگاه اسپرسو که اسپانسر رسمی WBC تهیه کرده، استفاده کنند. WBC دستگاه

اسپرسویی ارائه میدهد که از نظر تکنیکی ثابت و غیر قابل تغییر توسط شرکت کننده ها می باشد. دستگاه

اسپرسو شامل خصوصیات زیر میباشد: دما بین 90.5 – 96 درجه سلیسیوس و لوله ی فشار روی 8.5 – 9.5 بار

)اتمسفر( تنظیم شده است.

4 . 2 عدم وجود هیچ مایع و موادی روی دستگاه

هیچ گونه مایع و موادی نباید روی دستگاه اسپرسو گذاشته و یا ریخته شود. )مثال: آب داخل یک فنجان، هیچ

مایع و ماده ی غلیظ و یا مخلوط، هیچ مواد گرم کردنی(. در صورتی که شرکت کننده مایع و یا موادی روی

دستگاه اسپرسو قرار دهد، در بخش تکنیکی امتیازها برای کنترل جایگاه صفر خواهد گرفت.

4 . 3 سلب صلاحیت

شرکت کننده ها نباید هیچ بخش از دستگاه اسپرسو را تغییر، ترمیم و یا تعویض و سرهم بندی کنند. هر تغییر و

یا تنظیمی میتواند باعث سلب صلاحیت شرکت کننده شود. )مثال: پرتا فیلترها، جایگذاری سبد، دما، فشار،

بخار، لولخ بخار/ steam wand ( هر گونه خسارت به وسایل مسابقه به علت استفاده ی نادرست و سوءاستفاده

باعث سلب صلاحیت شرکت کننده توسط داور اصلی میشود.

4 . 4 آسیاب

شرکت کننده ها میتوانند از آسیابی که به طور رسمی WBC در اختیارشان گذاشته ویا از آسیاب شخصی ویا

هر دو استفاده کنند. شرکت کننده ها نباید بیشتر از دو آسیاب در طول اجرا استفاده کنند، در غیر این صورت در

بخش “مدیریت جایگاه” نمره ی صفر را در بخش مدیریت تکنیکی جایگاه در تمام برگه های امتیازدهی دریافت

خواهد کرد. آسیاب مورد نظر مسابقه دارای یک جفت موتور و آسیاب است.

4 . 5 تجهیزات برقی اضافی

به جز آسیاب شخصی، شرکت کننده ها میتوانند از دو وسیله برقی دیگر در زمان اجرای خود استفاده کنند.

شرکت کننده ها باید از قبل WBC را از آوردن دستگاه های برقی با خود مطلع سازند )مثال: بشقاب گرم،

میکسر دستی…( در غیر این صورت ممکن است دستگاه های شرکت کننده مجاز برای اجرا نباشند. شرکت

کننده ها خود مسئول دریافت اطلاعات درباره ی امکان تنظیم و ترمیم دستگاه های برقی شان در کشور برگزار

کننده ی مسابقه هستند. WBC آدابپتورهای برقی و یا مبدل فراهم نخواهد ساخت.

4 . 6 تجهیزات و سیستمهای ارائه شده

هر جایگاه شرکت کننده مجهز است به:

Machine Table (For espresso machine, grinder and blender) L: 1,80m

W: 0,90m H: 0,90m; Work Table (for trays, glassware and additional accessories) L: 1,80m W: 0,60m H: 0,90m; Presentation

Table )Judges’ table( L: 1,80m W: 0,60m H: 1,00m; Espresso Machine; Grinder; Blender; Knock Box; Whole Milk; Trash Can;

Waiter’s Cart )For use during preparation and clean-up time.)

4 . 7 وسایل و تجهیزات پیشنهادی

شرکت کنندگان موظفند وسایل اضافی مورد نیاز برای معرفی نوشیدنی خود را همراه بیاورند در

غیراینصورت شرکننده در خطر عدم وجود وسایل کافی برای معرفی نوشیدنی خود قرار می گیرد. مسئولیت

شکستن وسایل به عهده خود شرکت کننده می باشد. مسئولیت حفاظت و نگهداری وسایل شخصی به عهده خود

شرکت کننده می باشد و داوطلبان و کارمندان هسچگونه مسئولیتی در این قبال ندارند.

لیست وسایلی که شرکت کننده میتواند با خود بیاورد:

قهوه )برای تمرین و مسابقه –

(آسیاب )و یا استفاده از آسیاب توصیه شده توسط – WBC )

(وسایل برقی اضافی )حداکثر دو قطعه –

تمپر –

لیوان های شات –

شیرجوش ها –

شیر )و یا استفاده از شیر توصیه شده توسط – WBC )

فنجان و نعلبکی به تعداد لازم –

قاشق –

هر گونه وسایل آشپزخانه ای لازم –

هر گونه وسیله و تجهزات لازم برای نوشیدنی ابداعی –

دستمال –

لیوان آب (چهار عدد برای چهار داور حسی )-

آب برای چهار داور حسی –

حوله و دستمال تمیز و نو برای تمرین و مسابقه –

وسایل نظافت برس میز، برس آسیاب… –

سینی برای سرو نوشیدنی ها برای داورها –

تمام وسایل تزئینی لازم برای میز داورها –

(سبد/ترولی )لازم به اخذ اجازه ی – (WBC )

5 . 0 دستورالعمل شرکت کننده پیش از زمان آماده سازی

5 . 1 جلسه ی آشنایی شرکت کننده ها

قبل از شروع مسابقه WBC ، جلسه ای جهت آشنایی شرکت کننده ها برگزار میشود. شرکت در این جلسه برای

تمام شرکت کننده ها اجباری است. در طول این جلسه، مجری WBC و داور اصلی توضیحاتی در باب مراحل

مسابقه و برنامه ها خواهند داد و صحنه ی مسابقه و فضاهای جانبی را نشان خواهند داد. این فرصتی برای

شرکت کننده هاست تا سوالات و مسائل خود را با مجری WBC و داور اصلی مطرح کنند. در صورتی که

شرکت کننده ای از قبل برنامه دیگری را با WBC چک نکرده و یا در جلسه ی آشنایی شرکت نکند، توسط

هیئت داوران رد صلاحیت میشود.

5 . 2 آماده سازی اتاق تمرین

فضایی جهت تمرین و آماده سازی شرکت کننده ها وجود دارد. این فضا مخصوص تمام شرکت کننده ها،

داوطلبان و کارکنان رسمی WBC است. داورها، روزنامه نگاران، خانواده های شرکت کننده ها و طرفداران

نمیتوانند در این فضا حضور داشته باشند. شرکت کننده ها میتوانند با مسئولیت خود وسایل و لوازم خود را در

این فضا قرار دهند. یخچال و فریزر به منظور نگهداری از موادی که باید سرد و یا یخزده باشد، قابل استفاده

است. در این اتاق محلی جهت شستن ظروف و لیوان ها برای شرکت کننده ها وجود دارد. شرکت کننده ها مسئول

شستن ظروف خود و نگهداری آنها هستند. مسئولین و دست اندرکاران مسئولیتی در برابر شکستگی یا گم

شدن ظروف شرکت کننده ها ندارند.

5 . 3 زمان تمرین

اتاق تمرین مجهز به دستگاه اسپرسو سه گروپ و آسیاب یکسان با دستگاه های مسابقه است. هر شرکت کننده

یک ساعت وقت تمرین دارد. زمان تمرین با توجه به زمان بندی مسابقه برنامه ریزی خواهد شد )به عنوان

مثال نفر اول در لیست برنامه، اولین نفر تمرین کننده می باشد( شرکت کننده ها از قبل از طریق ایمیل برنامه ی

WBC را دریافت خواهند کرد. در صورتی که شرکت کننده ای موفق به حضور در زمان مقرر برنامه اش

نباشد، خود مسئول پیگیری و تعویض زمان با شرکتت کننده ای دیگر می باشد. WBC تعهدی در قبال دادن

وقت اضافه جهت تمرین ندارد.

5 . 4 موسیقی مسابقه

شرکت کننده میتواند آهنگی که مایل است موقع اجرایش پخش شود را روی یک سی دی بیاورد. در متن آهنگ

نباید ناسزا و توهین به مقدسات باشد، در غیر این صورت ممکن است شرکت کننده در بخش “معرفی حرفه ای”

محکوم به جریمه شود. شرکت کننده باید به نام خود را به صورت خوانا روی سی دی بنویسد. مسئولیت دادن و

باز پس گیری سی دی به بخش صوتی WBC به عهده ی خود شرکت کننده است. سی دی هایی که پس گرفته

نشوند، بعد از مسابقه دور انداخته میشوند.

5 . 5 سر وقت بودن

شرکت کننده باید حداقل نیم ساعت قبل از 15 دقیقه برنامه ی آماده سازی اش در اتاق آمادگی باشد. هر شرکت

کننده ای که سر وقت تمرین 15 دقیقه ایش را شروع نکند، ممکن است رد صلاحیت شود.

5 . 6 هاگیاج یزادنا هار

رییس گردانندگان اجرایی موظف است اطمینان حاصل کند که تمام وسایل و تجهیزات طبق خواسته شرکت

کننده در محل مورد درخواست فرار دارد. )به عنوان مثال رییس گردانندگان اجرایی موظف است اطمینان

حاصل کند که دستگاه آسیاب، مخلوط کن و وسایل برقی اضافه طبق درخواست شرکت کننده در سمت راست

یا چپ دستگاه اسپرسو قرار دارد(

1.6.5 راه اندازی دستگاه آسیاب و تجهیزات برقی اضافی

شرکت کننده موظف است مدیر برنامه را از آوردن دستگاه آسیاب شخصی و وسایل برقی اضافی خود قبل از

شروع مسابقه آگاه سازد. رییس گردانندگان اجرایی در شروع زمان آماده سازی در تماس و ارتباط با شرکت

کننده خواهد بود اگر شرکت کننده تمایل داشته باشد که وسایل شخصی اش را همراه با رییس گردانندگان

اجرایی به روی صحنه ببرد، اجازه به او داده خواهد شد و در زمانی که وسایل همه در جای خود قرار گرفته

و به برق وصل شدند، شرکت کننده حق ندارد به آنها دست بزند و باید سریعا محل را ترک کند. نکته:

هیچگونه دانه قهوه ای تا قبل از زمان آماده سازی نباید در محفظه/قیف دستگاه آسیاب ریخته شود.

7.5 حامیان/ دستیاران اجازه حضور در جایگاه را ندارند

هیچ کس به غیر از شرکت کننده، مترجم )در صورت لزوم( و پرسنل مجاز WBC حق حضور در جایگاه را

در زمان های آماده سازی، مسابقه و پاکیزه سازی ندارند. عدم رعایت این نکته موجب رد صلاحیت شرکت

کننده خواهد شد.

8.5 مترجم

شرکت کننده می تواند مترجم خود را همراه بیاورد. زمان صحبت رئیس داوران و تشریفات مترجم موظف است

فقط صحبت های آنان را بدون اضافه کردن هیچ کلمه ای ترجمه کند. زمان صحبت کردن شرکت کننده، مترجم

موظف است فقط صحبت های او را بدون اضافه کردن هیچ کلمه ای ترجمه کند. به خاطر وجود مترجم، هیچ

زمانی به مدت زمان تعیین شده اضافه نخواهد شد. وظیفه شرکت کننده و مربی است که موارد مربوط به مترجم

خوب را که در آدرس www.worldbaristachampionship.org. آورده شده است، مطالعه کنند. شرکت کننده و

مربی موظفند که تاییده برگه اظهارات را پس از جلسه امضا کنند.

9.5 وسایل چرخ دار بر روی جایگاه

سبد/ترولی ای جهت آوردن/ بردن وسایل و تجهیزات به/از جایگاه به شرکت کننده داده می شود. در زمان آماده

سازی، شرکت کننده می تواند وسایل و ظروف شیشه ای خود را در سبد پر کند. به هر شرکت کننده یک مسئول

جایگاه معرفی می شود که او وسایل شرکت کننده را به روی جایگاه حمل خواهد کرد و فقط او مسئول اینکار

خواهد بود. زمانی که همه کارها تمام شد، مسئول جایگاه از شرکتت کننده می پرسد که آیا همه چیز طبق

درخواست او چیده شده است، اگر پاسخ “بله” باشد، او صحنه را ترک خواهد کرد و اگر پاسخ “خیر” باشد او

تغییرات لازمه را پرسیده و انجام خواهد داد. شرکت کننده نیز می تواند در اینکار به مسئول جایگاه کمک کند.

زمانی که همه چیز طبق درخواست شرکت کننده تهیه شد، مسئول جایگاه شرکت کننده را به فرد زمان گیر )در

مرحله آماده سازی( معرفی نموده و جایگاه را ترک خواهد نمود.

6 . 0 زمان آماده سازي

6 . 1 شروع زمان آماده سازي

هر شرکت کننده 15 دقیقه زمان آماده سازي خواهد داشت.زماني که شرکت کننده ي مقدم اجراي خود را

شروع کند، شرکت کننده ي برنامه ریزي شده ي بعدي اجازه دارد 15 دقیقه زمان آماده سازي خود را بر پایه

اجازه از سوي مدیریت WBC و یا نگه دارننده ي زمان منتخب شروع کند. نگه دارنده زمان آماده سازي و

مسابقه به صلاحدید مدیریت برنامه به صورت انتخابي مي باشند که این در صرتی است که زمان گیری هر دو

قسمت به یک روش باشد.به طور کلي قوانین و مقررات، دستور العملها براي مسابقه و نگه دارنده زمان آماده

سازي فقط در صورتي صدق مي کنند که توسط مدیریت اجرا مورد استفاده قرار گیرند.

هنگامي که شرکت کننده به جایگاه مشخص شده ي خودرسید و موافقت کرد که آن جایگاه طبق درخواستهای او

چیده شده است، نگه دارننده زمان رسمي از شرکت کننده مي پرسد که آیا آماده ي شروع هست؟ شرکت کننده

باید دکمه ي آغاز زمان قرار گرفته بر روی ساعت را فشار دهد تا 15 دقیقه زمان آماده سازي وي شروع شود

و قبل ازآن، او اجازه دست زدن به هیچ چیزی را ندارد. نگه دارننده زمان منتخب به محض اینکه شرکت کننده

دکمه ي شروع روي سیستم را فشار داد کورنومتر را شروع مي کند.

6 . 2 ترولی/سبد

شرکت کننده ها مسول بارگیري و تخلیه ابزار از سبد حاضر در محل مسابقه هستند. زمانگیر، در پایان زمان

آماده سازي سبد را از روي صحنه خواهد برد. سبد در حین اجرا اجازه ندارد روي صحنه باشد. لطفا توجه

کنید اگر اشیایي بعد از پایان زمان آماده سازي در سبد باقي مانده باشد شرکت کننده آن را تا وقتي که اجرایش

در دست انجام نباشد نمي تواند پس بگیرد.

6 . 3 میز حضور داوران

میز حضور داوران مي تواند در حین زمان آماده سازي شرکت کنندگان چیده شود. در زمان آماده سازی،

شرکت کننده می تواند آب براي داوران را روي میز بچیند ،هرچند که آب نباید پیش از شروع اجراي شرکت

کنندگان سرو شود. در صورت عدم رعایت این مهم، شرکت کننده در زمینه ي” ارائه حرفه اي ” در همه ي

برگه هاي امتیازدهی “صفر” دریافت خواهد کرد.اگر شرکت کننده اي نخواهد در حین زمان آماده سازي اش

میز داوران را بچیند، مي تواند میز را در زمان شروع اجرایش بیاراید.

6 . 4 شات هاي تمرین

شرکت کننده ها مجازند که در حین زمان آماده سازیشان فنجان هاي شات خود را در محل قرار دهند.”کیکها “

ممکن است در ابتداي زمان مسابقه ي شرکت کننده در پرتا فیلتر ها باقي بمانند

6 . 5 فنجان هاي از پیش داغ شده

فنجان ها مي توانند در زمان آماده سازي شرکت کننده ها از پیش گرم شوند.هرچند که آب نباید در ابتداي

مسابقه ي شرکت کننده در فنجان ها وجود داشته باشد. هیچ نوع مایع یا مواد اولیه ای نباید بر روي دستگاه

قرار داشته باشند در غیر این صورت امتیاز به شرکت کننده امتیاز صفر در قسمت “مدیریت جایگاه” داده

خواهد شد.

6 . 6 پایان زمان آماده سازي

شرکت کنندگان اجازه ي اضافه کردن زمان تعیین شده 15 دقیقه ي آماده سازي خود را ندارند. نگه دارنده

زمان به شرکت کنندگان زمان 10 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه و 30 ثانیه در حین 15 دقیقه ي آماده سازي

هشدار مي دهد. در انتهای 15 دقیقه، نگه دارنده زمان رسمي نشان خواهد داد که زمان به پایان رسیده است و

از شرکت کننده خواهش مي کند که از جایگاه فاصله بگیرد. هر شرکت کننده اي که موفق به قطع کار پس از

15 دقیقه نشود مشمول جرایم بند 7.10 خواهد شد.

7 . 0 زمان مسابقه

7 . 1 معرفي مدیر تشریفات

بلافاصله پیش از شروع مدیر تشریفات، شرکت کننده را به تماشاچیان معرفي مي کند.از شرکت کنندگان

درخواست مي شود که به میکروفون هاي بدون سیم در حین اجرایشان مجهز شوند، هرچند میکروفون فقط در

حین اجرا روشن خواهد بود.

7 . 2 مترجم

هر شرکت کننده اجازه ي تهیه ي تنها یک مترجم با انتخاب خود و هزینه ي شخصي خود را دارد. در حین

مسابقه، مترجم فقط ارتباط بین شرکت کننده و مسول را برقرار مي کند و اجازه ي تصحیح و آراستن آنرا

ندارد.هیچ زمان اضافه اي به خاطر استفاده از مترجم داده نخواهد شد.

7 . 3 آغاز زمان مسابقه

مدیر تشریفات از شرکت کننده مي پرسد که آیا آماده ي شروع مسابقه است؟ قبل از معرفي خود به داوران،

شرکت کننده باید دکمه ي شروع را روي سیستم کنترل از راه دور راکه به ساعت متصل است فشار دهد.نگه

دارنده زمان منتخب کرنومتر را به محض اینکه شرکت کننده دکمه آغاز را فشار داد روشن مي کند تا 15

دقیقه زمان اجرایش شروع شود.

پیگیري زمان سپري شده در حین 15 دقیقه ي زمان مسابقه وظیفه ي شرکت کننده است، با این وجود وي در

هر زماني می تواند زمان را چک کند.نگه دارنده زمان مسابقه به شرکت کننده گذر 10 دقیقه،

5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه و 30 ثانیه در حین 15 دقیقه ي مسابقه اش را اطلاع مي دهد. نگه دارنده ي زمان

موظف به دادن این اخطارها در زمان درستشان است و این ممکن است حرف شرکت کننده را قطع کند.

اگر ساعت به هر دلیلي دچار نقص فني شود، شرکت کننده نباید اجرایش را قطع کند. در صورتي که ساعت

دچار نقص فني شود،زمان نگه دارنده، زمان رسمي مسابقه بحساب خواهد آمد و شرکت کننده اخطارهاي

یکسان بالا را دریافت خواهد کرد.

7 . 4 معرفي شرکت کننده

در آغاز اجراي شرکت کننده، وي خود را به چهار قاضي حسي و قاضي اصلي معرفي مي کند. قضات پشت

میز حضور قضات هستند. دو قاضي تکنیکي در کنار یا پشت جایگاه مي ایستند و مواظب هستند که در کار

شرکت کننده دخالت نکنند.

7 . 5 توزیع نوشیدني هاي درخواستي

همه ي نوشیدني ها باید در میز حضور داوران سرو شود. نوشیدني هایي که سر میز داوران سرو نشوند امتیاز

صفر را در تعادل مزه و بو مي گیرد.

از شرکت کنندگان درخواست مي شود که آب بدون طعم به چهار داور براي هر نوع نوشیدني سرو کنند.

شرکت کنندگان مي توانند آب بدون طعم را در ابتداي زمان اجرا و یا زماني که اولین نوع نوشیدني ها سرو

شدند، براي داوران سرو کنند و باید لیوان آب را به مقدار مورد نیاز در حین مسابقه پر باشد.

7 . 6 متصدي نوشیدني هاي سرو شده را تمیز مي کند

بعد از هر دوره که نوشیدني ها سرو شد و توسط داوران امتیاز دهی شد، یک متصدي نوشیدني ها را از روی

میز داوران و در جهت داور اصلي جمع مي کند. متصدیان فنجانها، نعلبکي ها و قاشقهاي استفاده شده در

مرحله ي قبلي را برمي دارند. اگر شرکت کننده اي دستور خاصي براي متصدي دارد، باید آن را براي

مدیریت WBC و متصدي، پیش از زمان مسابقه اش توضیح دهد، در غیر این به صورت استاندارد فنجانها،

نعلبکي ها و قاشقها برداشته خواهند شد. اگر دستورالعمل ها به مدیر WBC داده نشود و اجناسي که شرکت

کننده مي خواهد توسط متصدیان برده شوند، وسایل طبق مورد 8.2 در قسمت لوازم فراموش فرار خواهند

گرفت. متصدي هر کوشش منطقي را براي جلوگیري از مزاحمت در کار شرکت کننده را انجام خواهد داد، اما

این وظیفه ي هر شرکت کننده است که جایگاهش را با موفقیت هدایت کند.

7 . 7 محیط پیرامون جایگاه

شرکت کنندگان اجازه دارند فقط محیط ارائه شده توسط WBC را بکار ببرند که شامل: میز دستگاه ها، میز

کار و میز ارائه نوشیدنی به داوران می باشد. معرفي هر وسیله یا ابزار دیگر که به طور مستقیم روي زمین

مسابقه قرار گیرد باعث بي کفایتي خودکار خواهد شد. شرکت کنندگان اجازه ي استفاده هیچ فضایي در زیر

میزهاي مسابقه به عنوان انبار را ندارند، در غیر این صورت شرکت کننده امتیاز صفر رادر “مدیریت

جایگاه/محیط کاري تمیز در پایان” در هر دو بخش برگه ي نمره ي تکنیکي دریافت مي کند. تنها استثنا، ناک

باکس انتخابی شرکت کننده است.

7 . 8 زمان پایان مسابقه

زمان مسابقه هنگامي که شرکت کننده دکمه ي توقف را بر روي سیستم کنترل از راه دور متصل به ساعت

فشار دهد یا دسش را بلند کرده بگوید Time متوقف مي شود، حتی اگر زمان زودتر باشد. اگر شرکت کننده

تصمیم بگیرد که بدون اینکه دکمه ي توقف را فشار دهد زمان را متوقف کند ،شرکت کننده موظف است که

آنرا بلند و واضح براي نگه دارنده زمان و داور اصلي بیان کند.

شرکت کننده ممکن است در هر زماني تصمیم به پایاین اجرایش بگیرد. به عنوان مثال شرکت کننده مي تواند

به محض اینکه آخرین نوشیدني اش را که بر روي میز ارائه که براي داوران سرو میشود قرار داد، ساعت را

متوقف کند، یا مي تواند تصمیم بگیرد که به جایگاهش برگشته و آنجا را پیش از متوقف کردن ساعت تمیز کند.

تنها زمان ثبت شده توسط امتیزدهنده ي شرکت کننده یا داور اصلي به منظور امتیازدهي استفاده خواهد شد.

شرکت کنندگان مجاز به تکمیل اجرایشان تا حداکثر 15 دقیقه بدون وقت اضافي مي باشند.هیچ وقت اضافي اي

براي تکمیل اجرا در کمتر از 15 دقیقه وجود نخواهد داشت.

7 . 9 برقراري ارتباط پس از زمان مسابقه

شرکت کنندگان پس از پایان زمان اجرایشان اجازه ي صحبت کردن با داوران را ندارند.هر ارتباط برقرار شده

اي با داوران بعد از پایان ارائه در رتبه بندي تاثیر نخواهد گذاشت. شرکت کنندگان مي توانند با مسول مراسم

به صحبت پس از پایان مسابقه ادامه دهند، هرچند داوران با اطلاعات داده شده پس از پایان زمان مسابقه تحت

فشار قرار داده نخواهند شد.

7 . 10 زمان اضافي

الف.اگر شرکت کننده آماده سازي یا ارائه اش را در زمان مجاز 15 دقیقه تمام نکرد، اجازه دارد تا وقتي

کارش تمام شود کار کند.

ب.بعد از 15 دقیقه به ازاي هر ثانیه یک امتیاز از جمع کل امتیازات شرکت کننده تا حداکثر یک دقیقه کم

خواهد شد.

پ.هر شرکت کننده اي که زمان آماده سازي یا ارائه اش بیش از 16 دقیقه شود صلاحیت خود را از دست

میدهد.

7 . 11 تعلیم دادن

تعلیم دادن به شرکت کننده در طول زمان مسابقه اش مجاز نخواهد بود. WBC تماشاچیان را به همکاري

تشویق مي کند و طرفداران هیجان زده تداخلي با مسابقه ندارند.)لطفا توجه کنید که مربیها،حامیان یا اعضاي

خانواده اجازه ي حضور بر روي صحنه را در حین مسابقه ندارند در غیر این صورت شرکت کننده توسط

رئیس داوران رد صلاحیت مي شود(

8 . 0 مسائل فني

الف. یک شرکت کننده ممکن است دستش را بلند کرده و اعلام وقفه ي فني کند در شرایطي که او بر این

عقیده باشد که یک یکی از وسایل/تجهیرات WBC مشکل دارد:

. اسپرسو ماشین )دکمه روشن/خاموش، لوله بخار آب، فشار بخار یا هرگونه مشکل فنی(

. دستگاه آسیاب

. تجهیزات برقی مسابقه )از جمله ساعت(

. تجهیزات صوتی مسابقه )از جمله موزیک و میکروفون شرکت کننده(

زمان آماده سازی و مسابقه توسط مدیر برنامه )حین زمان آماده سازی( و توسط مدیر داوران )در زمان

مسابقه( متوقف خواهد شد. موقعی که زمان تکنیکی مسابقه پایان یافت، زمان گیر رسمی شروع به نت برداری

خواهد کرد و این وظیفه شرکت کننده است که اطمینان حاصل کند که زمان گیر اینکار را انجام می دهد.

ب. اگر مدیر برنامه/داور اصلی تصمیم بگیرند که مشکا تکنیکی به راحتی قابل حل است، زمان سپری شده را

به زمان شرکت کننده اضافه خواهند کرد، زمانی که مشکل تکنیکی حل شد، زمان شرکت کننده از همان محلی

که متوقف شده بود، آغاز خواهد شد.

ج. اگر مشکل تکنیکی در مدت زمان کوتاه قابل حل نباشد، تصمیم به عهده داور اصلی/مدیر تشریفات است که

شرکت کننده تا پایان حل مشکل صبر کرده و یا زمان دیگری را برای او در نظر بگیرند.

د. اگر تصمیم بر آن شد که زمان مسابقه متوقف شود، شرکت کننده به همراه رئیس داوران/مدیر تشریفات

زمان مسابقه مجدد را برنامه ریزی خواهند کرد.

ه. اگر مشخص شود که مشکل به علت سهل انگاری شرکت کننده یا تجهیزات اضافی او به وجود آمده، ممکن

است رئیس داوران تصمیم بگیرد که زمان اضافی به شرکت کننده تعلق نگرفته و زمان آماده سازی یا مسابقه

بدون در نظر گرفتن زملن از دست رفته ادامه پیدا خواهد کرد.

ی. هیچ زمان اضافی بابت استفاده نادرست از وسایل به شرکت کننده تعلق نخواهد گرفت، بنابراین این وظیفه

شرکت کنندگان است که طرز استفاده صحیح از وسایل را بلد باشند.

و. وقفه زمانی به علت مشکلات و عدم کارکرد صحیح سر گروپ فقط در زمان آماده سازی جایز است.

1.8 موانع

الف. اگر شخص یا اشخاصی از جمله داوطلبان، داوران، حضار یا عکاسان باعث تعلل در کار شرکت کننده

شوند، با تصمیم رئیس داوران به او زمان اضافه داده خواهد شد.

ب. اگر میز داوران بعد از سرو ست نوشیدنی ها تمیز نشد، زمان اضافی با نظر رئیس داوران به شرکت کننده

اضافه خواهد شد.

2.8 اشیای گم شده

الف. اگر شرکت کننده ای وسایل/تجهیزات خود را در زمان آماده سازی فراموش کرد، شرکت کننده می تواند

از جایگاه خارج شده و به دنبال وسیله خود برود ولی زمان او متوقف نخواهد شد.

ب. اگر شرکت کننده ای وسایل/تجهیزات خود را در زمان مسابقه فراموش کرد، شرکت کننده می تواند آنرا به

رئیس داوران اطلاع داده و سپس از جایگاه خارج شده و به دنبال وسیله خود برود ولی زمان او متوقف نخواهد

شد.

ج. هیچ چیزی توسط داوطلبان، دوندگان و حضار نباید به شرکت کننده داده شود، در غیر اینصورت طبق

تصمیم رئیس داوران، باعث عدم صلاحیت شرکت کننده می شود.

9 . 0 زمان نظافت

به محض اینکه شرکت کننده اجرای خود را به اتمام رساند، باید شروع به نظافت جایگاه کند. مسئول جایگاه

سبد/ترولی ای برای شرکت کننده می آورد تا وسایلش را داخل آن بگذارد. در صورتی که شرکت کننده آسیاب و

یا وسایل برقی خود را آورده باشد، مسئول جایگاه میتواند در جابه جایی آنها به شرکت کننده کمک کند. از

شرکت کننده ها انتظار میرود که تمام وسایل و لوازم شخصی خود را جمع کرده و جایگاه خود را تمیز کنند.

داورها، نظافت را ارزیابی نمی کنند.

10 . 0 بعد از پایان مسابقه

10 . 1 ثبت امتیازات

10 . 1 . 1 ثبت امتیازات رسمی WBC

ثبت کنندگان رسمی امتیازات در WBC مسئول ثبت امتیازات و محرمانه نگه داشتنشان هستند.

10 . 1 . 2 امتیاز کل شرکت کننده

امتیاز کلی شرکت کننده حاصل جمع تمام امتیازات برگه ی امتیاز به تکنیکی، فنی و برگه ی امتیازات چهار

داور حسی است. لازم به ذکر است که امتیازات برگه ی داور اصلی با امتیاز کلی شرکت کننده جمع بسته

نمیشود.

10 . 1 . 3 امتیازات برابر

اگر دو یا بیشتر شرکت کننده ها امتیاز یکسانی داشته باشند، ثبت کنندگان رسمی امتیازات تمام امتیازات بدست

آمده ی شرکت کنندگان را در بخش اسپرسو جمع خواهند کرد )بخش اول تمام امتیازات – 4 برگ( شرکت

کننده ای که بالاترین امتیاز از بخش اسپرسو را بیاورد، برنده است و بالاتر از دیگر شرکت کننده ای که امتیاز

مساوی داشت قرار میگیرد.

در صورتی که در بخش اسپرسو هم امتیازات شرکت کنندگان مساوی باشد، امتیازاتشان در بخش کاپوچینو

جمع زده خواهد شد )بخش دوم تمام امتیازات – 4 برگ(.

در صورتی که در بخش اسپرسو و کاپوچینو امتیازات برابر باشند، شرکت کننده ای که بالاترین امتیاز را در

بخش “تآثیر کلی” بیاورد، در سطح بالا قرار خواهد گرفت )بخش چهار تمام امتیازات – 4 برگ(

10 . 2 گزارش

در پی مراسم اهدای جوایز، شرکت کنندگان فرصت بررسی امتیازاتشان را به همراه داوران دارند.

الف. شرکت کننده مجاز به نگه داشتن برگه ی اصلی امتیازاتش نیست.

ب. طبق قوانین WBC ، مجری برنامه WBC کپی ای از برگه ی امتیازات هر شرکت کننده را برایش ایمیل

میکند.

پ. لطفاً توجه شود که برگه ی امتیازات بعد از اتمام مسابقات WBC ممکن است پخش/ چاپ شود.

11 . 0 اعتراض شرکت کننده و تجدید نظر

11 . 1 مسائل مربوط به شرکت کننده

11 . 1 . 1 ضارتعا

در صورتی که شرکت کننده در طول مسابقه، مشکل ویا اعتراضی مرتبط با WBC داشته باشد، باید با مجری

برنامه های WBC ارتباط بر قرار کند. مجری مشخص خواهد کرد که مشکل در جا میتواند در WBC حل

شود و یا اینکه نیاز به یک اعتراض نامه خطاب به WBC و به صورت کتبی می باشد.

در صورتی که مشکل در جا قابل حل باشد، مجری برنامه های WBC با بخش مربوطه جهت حل مشکل

ارتباط برقرار میکند. مشکل مطرح شده و مجری برنامه و نماینده ی کمیته ی اداره ی مسابقه به صورت

گروهی برای حل آن تصمیمی خواهند گرفت. سپس مجری برنامه شرکت کننده را از تصمیم نهایی مطلع

میسازد.

11 . 1 . 2 تجدید نظر

در صورتی که شرکت کننده اعتراضی داشته باشد که در جا قابل حل نباشد و یا شرکت کننده درخواست تجدید

نظر داشته باشد، مجری از وی خواهد خواست که اعتراض خود را به صورت رسمی و کتبی به بخش

مشاوره ی WBC ارائه دهد. اعتراض نامه باید شامل بخشهای زیر باشد:

1 . اسم شرکت کننده

2 . تاریخ

3 . بیان روان و سلیس شکایت/ اعتراض

4 . تاریخ و زمان مشکل )در صورت امکان(

5 . نظرات شرکت کننده و راه حل )های( پیشنهادی اش

6 . بخش)های( مرتبط

7 . راه های ارتباطی با شرکت کننده

هر اعتراض نامه ای که شامل این اظهارات بالا نباشد، بررسی نخواهد شد. شرکت کننده باید اعتراضنامه اش

را از طریق ایمیل به مجری برنامه WBC )به ایمیل info@worldcoffeeevents.org ( بفرستد و تا 24 ساعت

بعد تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

11 . 1 . 3 تجدید نظر توسط هیئت مشاوران WCE

هیئت مشاوران WCE اعتراضات کتبی را تا 30 روز بعد از دریافت بررسی خواهند کرد. نماینده ی هیئت

مشاوران WCE از طریق ایمیل شرکت کننده را از تصمیم نهایی مطلع میسازند.

11 . 2 مشکلات مربوط به داوران تا زمان بازبینی برگه های امتیاز

1.2.11 اعتراضات/شکایات

اگر شرکت کننده ای نسبت به امتیازات داور/داوران اعتراض داشت، می تواند با رئیس دوران ملاقاتی داشته و

مشکل خود را مطرح کند. رئیس داوران مشکل را با داورانی که مسابقه شرکت کننده را داوری کردن به

همراه یک یا دو نماینده WBC مطرح خواهد نمود. آنها اعتراض را بررسی کرده و نماینده ای از آن کمیته

رای نهایی را به شرکت کننده اطلاع خواهد داد.

2.2.11 تجدید نظر

در صورتی که شرکت کننده از تصمیم گرفته شده راضی نباشد، او باید برگه ای به اعضای شور/مشورت

بنویسد. تمام تصمیمات گرفته شده توسط این شورا، نهایی خواهد بود. اعتراض نامه باید شامل بخشهای زیر

باشد:

1 . اسم شرکت کننده

2 . تاریخ

3 . بیان روان و سلیس شکایت/ اعتراض

4 . تاریخ و زمان مشکل )در صورت امکان(

5 . نظرات شرکت کننده و راه حل )های( پیشنهادی اش

6 . بخش)های( مرتبط

7 . راه های ارتباطی با شرکت کننده

هر اعتراض نامه ای که شامل این اظهارات بالا نباشد، بررسی نخواهد شد. شرکت کننده باید اعتراضنامه اش

را از طریق ایمیل به مجری برنامه WBC )به ایمیل info@worldcoffeeevents.org ( بفرستد و تا 24 ساعت

بعد تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

3.2.11 هدش یسررب یاه همان تیاکش نارواشم تئیه طسوت WBC

هیئت مشاوران WCE اعتراضات کتبی را تا 30 روز بعد از دریافت بررسی خواهند کرد. نماینده ی هیئت

مشاوران WCE از طریق ایمیل شرکت کننده را از تصمیم نهایی مطلع میسازند.

12.1 معیارهای/ضوابط ارزیابی

داوران در مسابقات قهرمانی باریستا به دنبال چه میگردند؟

داوران دنبال قهرمانی با مشخصات ذیل می گردند:

1 (مهارت های تکنیکی استادانه، هنررمندانه، مهارت های ارتباطی و سرویس دهی و اشتیاق نسبت به حرفه ی

باریستا.

2 (اطلاعات وسیعی درباره قهوه فراتر از 12 نوشیدنی که در مسابقات سرو میشود داشته باشد.

3 (نوشیدنی ها را با کیفیت بالایی آماده و سرو کند

4 (مانند یک مدل اجرا و منبعی برای الهام دیگر شرکت کنندگان باشد.

12.2 مکان مسابقه

هر دو داور تکنیکی محل مسابقه را از نظر تمیزی چه در ابتدا و چه در انتهای نمایش ارزیابی خواهند کرد

12.3 ارزیابی طعمی

امتیاز طعم هر یک از نوشیدنی ها به صورت جداگانه تعلق میگیرد )مثلا اسپرسو کاپوچینو و نوشیدنی ابداعی(

مواد خام استفاده شده و شکل نوشیدنی مورد ارزیابی قرار میگیرد. شرکت کنندگان باید تلاش کنند تا نوشیدنی

شان از نظر تلخی، ترشی و شیرینی متعادل باشد. به شرکت کنندگان توصیه میشود تا به صورت شفاف به

داوران دلیل انتخاب قهوه ی خاص، مشخصات برشته کردن/بو دادن، ساختار تشکیل دهنده اسپرسو،عناصر

اصلی طعم، عناصر استفاده شده در نوشیدنی ابداعی و فلسفه سرو نوشیدنی ها را توضیح دهند.

12.4 ارائه نوشیدنی

امتیازها با توجه به نحوه نمایش نوشیدنی ها که شامل فنجان ها، لیوان ها، وسایل جانبی داده میشود که این

عناصر شامل تمیزی فنجان ها، نعلبکی ها )ترک و لک روی فنجان( علوم اصولی، درجه غلظت، خلاقیت و

نحوه ارائه دادن داده میشود.

12.5 مهارت های تکنیکی

امتیازها به اطلاعات تکنیکی شرکت کننده ها و مهارت آنها در استفاده از دستگاه اسپرسو و آسیاب داده می شود.

12.6 دیدگاه کلی داوران

امتیاز ها به تاثیر کلی مهارت های فردی، طعم نوشیدنی ها، نحوه ارائه نوشیدنی ها توسط شرکت کنندگان به

داوران داده میشود.

13 .روش ارزیابی تکنیکی

هر شرکنت کننده توسط دو داور تکنیکی ارزیابی میشود. متن پایین توضیحی برای برگه امتیاز تکنیکی است:

13.1 مقیاس ارزیابی

مقیاس ارزیابی برای هر دو داور تکنیکی و چهار داور احساسی یکسان است. نحوه امتیاز دهی به دو صورت

است: بله یا خیر/ امتیاز 0 تا 6

بله= 1 نه= 0

غیر قابل قبول= 0 قابل قبول= 1 متوسط= 2 خوب= 3 خیلی خوب= 4 عالی= 5 فوق العاده/خارق العاده= 6

امتیاز بله و خیر

شرکت کنندگان یک امتیاز برای بله و صفر امتیاز برای خیر دریافت میکنند.

امتیاز صفر تا شش :

طبق ضوابط امتیاز دهی صفر تا شش صفر پایین ترین امتیاز و شش بهترین امتیاز میباشد. اعداد اعشاری نیز

در آن حساب میشود ولی اعداد کسری محاسبه نمیشود. پایین ترین امتیاز عدد 1 است.امتیاز 0.5 احتساب

نمیشود. امتیاز صفر زمانی مورد استفاده است که ساختار کلی مورد قبول نباشد.

13.2 برگه امتیاز تکنیکی بخش اول –

بخش 1 ارزیابی جایگاه در هنگام شروع –

تمیزی محل کار، لباس و دستمال کتانی/حوله ای در زمان شروع

13.2.1 تمیزی محل کار، لباس و دستمال کتانی/حوله ای در زمان شروع

الف( تمیزی و منظم بودن محل کار شرکت کننده )میز کار و میز آماده سازی، روی دستگاه( در ارزیابی امتیاز

1 تا 6 ارائه میگیرد، اگر محوطه شلوغ باشد امتیاز 1 میگیرد.

ب( برسی توانایی شرکت کننده در سازمان دهی محل کار به صورت عملی و مناسب.

ج( اضافه آوردن مواد امتیاز منفی محسوب میشود)شیر در شیر جوش، لکه آب روی لیوان(

د( حداقل سه دست دستمال تمیز در حین شروع کار الزامی است. دستمال ها باید تمیز باشند و هرکدام برای کار

خاصی مد نظر گرفته شود )یکی برای نازل بخار، یکی برای خشک کردن و تمیز کردن بسکت های پرتافیلتر،

یکی برای تمیز کردن بار)حوله بر روی پیشبند شرکت کننده نیز یکی از این موارد محسوب می شود(

ه( فنجان ها باید گرم شوند. فنجان ها باید روی دستگاه اسپرسو باشند، مگر اینکه شرکت کننده از وسایل شخصی

برای گرم کردن فنجان ها استفاده کند. هیچ آبی نباید در زمان شروع مسابقه در فنجان ها باشد. اگر زمانی آبی

در فنجان های روی دستگاه اسپرسو باشد شرکت کننده امتیاز صفر برای مدیریت محل کار در هر دو برگ

امتیاز تکنیکی دریافت میکند.

و(ممکن است در زمان شروع مسابقه، کیک قهوه در پرتافیلتر باشد که این باعث امتیاز منفی برای شرکت کننده

نخواهد شد.

13.3 بخش دوم مهارت تکنیکی اسپرسو –

قابل ذکر است که مهارت تکنیکی استاندارد برای هر سه نوشیدنی یکسان است. برگه های امتیاز تکنیکی در

بخشهای 2.3.4 یکسان است.

بخش 2 ارزیابی اسپرسو

13.3.1 روشن خاموش کردن جریان آب منتهی به سر گروپ –

روشن خاموش کردن جریان آب در زمان برداشتن پرتافیلتر ها و در زمان هر عصاره گیری باید انجام شود. –

اگر روشن خاموش کردن جریان آب قبل از سرو نوشیدنی انجام شود، داور به شرکت کننده – yes می دهد.

13.3.2 خشک و تمیز بودن فیلتر بسکت ها قبل از میزان کردن )دوز کردن(

اگر پرتا فیلتر ها قبل از عملیات عصاره گیری خشک و تمیز باشد، داور yes می دهد.

13.3.3 ریختن یا به هدر رفتن قابل قبول حین دوز کردن/آسیاب کردن

منظور از مواد هدر رفته همان دانه های آسیاب شده قهوه ای است که در حین مسابقه داخل آسیاب، محفظه دوز

کردن، روی کانتر، داخل ناک باکس، در سطل، رئوی زمین یا هر جای دیگر یافت میشود. قهوه های هدر رفته

ای در هنگام آماده سازی نوشیدنی هایی که برای داوران سرو نمیشود، به عنوان مواد هدر رفته شرکت کننده در

مسابقه محسوب نمیشود. برای گرفتن نمره عالی/امتیاز 5 قهوه به هدر رفته باید حداکثر یک گرم برای هر کدام از

نوشیدنی باشد. اگر قهوه هدر رفته بیشتر از 5 گرم برای هرکدام از نوشیدنی باشد شرکت کننده نمره صفر

میگیرد. کیک قهوه جزوقهوه به هدر رفته محسوب نمیشود.

مقدار قهوه هدر قابل قبول زمانی است که امتیاز هر دو داور تکنیکی در آن باره یکسان باشد.

13.3.4 قهوه گرفتن و تمپ کردن محکم و مناسب

شرکت کننده باید یک روش ثابت و پایدار برای قهوه گرفتن، تمپ کردن و حتی فشار وارده داشته باشد حتی

مقدار قهوه بر اساس فرهنگ ها و متدهای متفاوت افراد در این زمینه قابل قبول است.

13.3.5 تمیزی پرتا فیلتر قبل از استفاده

لبه بسکت و اطراف پرتافیلتر قبل از وصل کردن به دستگاه باید تمیز باشد تا داور yes بدهد.

13.3.6 گذاشتن پرتافیلتر روی دستگاه و دم کردن سریع قهوه

شرکت کننده باید عملیات عصاره گیری قهوه را بلافاصله بعد از گذاشتن پرتا فیلتر روی دستگاه و بدون هیچ

تاخیری انجام دهد تا داور yes بدهد.

13.3.7 هوهق یریگ هراصع نامز )هیناث هس ات(

داوران زمان عصاره گیری تمام شات های قهوه را محاسبه میکنند و تصمیم میگیرند )که باید بین 0 تا 3 ثانیه

باشد( اگر زمان عصاره گیری هر کدام از آیتم های نوشیدنی بین 0 تا 3 ثانیه باشد داور yes میدهد. زمان

عصاره گیری زمانی صورت میگیرد که شرکت کننده این چرخه فرآوری قهوه را آغاز کند. شات هایی که سرو

نمی شوند داخل امتیازدهی محسوب نمی شوند.

13.4 مهارت های تکنیکی کاپوچینو فوم شیر بخش سوم – –

13.4.1 خالی و تمیز بودن شیر جوش در ابتدا

شرکت کننده باید شیری سرد و تازه را داخل شیر جوشی تمیز بریزد که در طول زمان آماده سازی پر نشده

باشد)داخلش شیر نباشد(. شیر جوش هم از بیرون هم از درون باید تمیز باشد.

13.4.2 تمیز کردن نازل بخار قبل از فوم گرفتن

شرکت کننده باید نازل بخار را قبل از وارد کردن آن به شیر خالی کند و آن را تمیز کند

13.4.3 تمیز کردن نازل بخار بعد از فوم گرفتن

نازل بخار باید با حوله مخصوص بعد از گرفتن فوم، تمیز شود.

13.4.4 پاک کردن نازل بخار بعد از فوم گرفتن

شرکت کننده باید نازل بخار را بعد از وارد کردن آن به شیر روشن خاموش کرده و آن را تمیز کند –

13.4.5 شیر اضافی باقی مانده قابل قبول در انتها

شیر جوش باید بعد از آماده شدن کاپوچینو خالی باشد. مقدار شیر اضافی قابل قبول در هر شیرجوش نهایتا 90

میل میباشد

13.5 مهارت های تکنیکی نوشیدنی ابداعی بخش چهارم –

13.6.1 مدیریت جایگاه و تمیزی محل کار در انتها

الف( داورهای تکنیکی حرکات سریع شرکت کنندگان و استفاده آنها از وسایل و تجهیزات را جزو ارزشیابی به

حساب می آورند

ب( شرکت کننده باید روش استفاده صحیح از دستگاه اسپرسو را به داوران نشان دهد.

ج( شرکت کننده باید استفاده درست و صحیح از دستگاه آسیاب را به داوران نشان دهد که شامل مدیریت قهوه

درون آسیاب و بیرون آسیاب است. شرکت کننده باید برای هر ست قهوه جدا گانه ای آسیاب کند.

د( شرکت کننده باید حد فاصل 0 تا 3 ثانیه عملیات عصاره گیری را انجام دهد و محتویات شات ها شامل 25 تا

35 میلی لیتر ) 30 میلی لیتر( قهوه باشد.

ه( داور های تکنیکی سرعت کار شرکت کننده را هنگام ارائه مورد ارزیابی قرار میدهند.که این شامل: جای

وسایل فنجانها و تجهیزات مربوط[، حرکات شرکت کننده چه در محل کار چه در اطراف محل کار، نگهداری و

تمیز بودن )کانتر، وسایل، حوله ها، شیر جوش ها( مدیریت قهوه و سایر عناصر مربوطه )شیر و مواد مربوط

به نوشیدنی خاص(

و( مایعات و مواد مشابه نباید روی دستگاه اسپرسو قرار بگیرند، در غیر این صورت نمره صفر برای شرکت

کننده در زمینه تمیز بودن محل کار و مدیریت مکانی داده میشود.

ز( تمیزی محل کار مورد ارزشیابی قرار میگیرد. اگر ریزشی اتفاق بیفتد، شرکت کننده تا آخر زمان اجرایش

وقت برای پاک کردن آن دارد. تمیز کردن در هنگام کار امتیاز شرکت کننده را ارتقا میدهد )ممثل تمیز کردن

دانه های قهوه از روی کانتر( و علاوه بر این باعث میشود مکان مسابقه قبل از تمام شدن زمان مسابقه تمیز

باشد.

تمام وسایل و تجهیزات )تمپر ها، لیوان ها، سینی ها و شیر جوش ها( شامل این ارزیابی هستند. وجود کیک

های قهوه داخل پرتافیلتر در انتهای مسابقه مجاز است و جزو امتیاز شرکت کننده محسوب نمیشود.

13.6.2 تمیز کردن شیارهای پرتافیلتر

الف(شرکت کننده باید هر گونه آب و دانه قهوه را که داخل پرتا فیلتر میباشد به وسیله شستشو، حوله یا دست که

روش های قابل قبول میباشند برای تمیزی دهانه پرتافیلتر استفاده کند.

ب(هنگام تراز کردن قهوه )دوز کردن( شرکت کننده نباید پرتافیلتر را مستقیم زیر مخزن آسیاب قرار دهد چون

باعث میشود آب به آسیاب نفوذ کند.

ج(اگر شرکت کننده قبل از هر قهوه پرتا فیلتر را تمیز کند و آن را زیر دستگاه قرار دهد yes میگیرد.

13.6.3 بهداشت کلی سرتاسر اجرا

داورها درباره این امتیاز براساس بهداشت شرکت کننده در تمام زمان مسابقه تصمیم گیری میکنند و اگر بهداشت

به صورت صحیح در طول مسابقه انجام پذیرد داورها yes میدهند.

مثالهایی از کارهایی که قابل قبول نیستند:

1 (لمس کردن صورت، دهان و.. و بکار بردن همان دست برای تهیه نوشیدنی ها

2 (لمس زمین و بکار بردن دست برای تهییه نوشیدنی

13.6.4 استفاده درست از دستمال ها

داورها استفاده درست و صحیح و بهداشتی شرکت کننده از دستمال ها را مورد ارزشیابی قرار میدهند. شرکت

کننده باید یکی را برای نازل بخار، یکی برای تمیز کردن میز کار و دیگری را برای تمیز کردن بسکت ها

استفاده کند.

مثال هایی از کارهای غیر قابل قبول:

1 ( استفاده از دستمال غیر مخصوص برای نازل بخار )استفاده همان دستمال برای کارهای دیگر(

2 ( کارهایی که بهداشتی نیست مثل مالیدن آن به صورت.دهان یا غیره.

3 ( استفاده از دستمالی که زمین افتاده

14 روش های ارزیابی احساسی

هر شرکت کننده توسط 4 داور حسی ارزیابی میشود

موارد زیر نمونه هایی از برگه امتیاز داوران احساسی است.

14.1 امتیازهای ارزیابی

مقیاس های ارزیابی برای 2 داور تکنیکی و داوران حسی یکسان است

2 نوع امتیاز دهی داریم: بلی یا خیر و 0 تا 6

بله= 1 نه= 0

غیر قابل قبول= 0 قابل قبول= 1 متوسط= 2 خوب= 3 خیلی خوب= 4 عالی= 5 حرفه ای= 6

امتیاز بله و خیر

شرکت کنندگان یک امتیاز برای بله و صفر امتیاز برای نه دریافت میکنند.

امتیاز صفر تا شش :

صفر پایین ترین امتیاز و شش بالاترین امتیاز میباشد.نیم نمره بین 1 تا 6 قابل قبول است. اعداد اعشاری نیز در

آن حساب میشود ولی اعداد کسری محاسبه نمیشود. پایین ترین امتیاز 1 است.امتیاز 0.5 استفاده نمیشود. امتیاز

0 زمانی استفاده میشود که کاملا غیر قابل قبول باشد. امتیازهای 0 و 6 نیاز به اجازه داور اصلی دارد.

14.2 ارزیابی اسپرسو قسمت اول –

اسپرسو از طریق عوامل زیر توسط داوران حسی ارزیابی میشود. داورهای حسی مراحل زیر را قبل از اعلام

امتیازها ارزیابی میکنند:

داورهای حسی 3 بار اسپرسو را با قاشق به حرکت در می آورند)تکان دادن قاشق از جلو به عقب( سپس

بلافاصله طعم را میچشند.داورهای حسی حد اقل دو جرعه کامل را مینوشند تا اسپرسو را کاملا ارزیابی کنند

اسپرسوی روی قاشق را نمیخورند.

شرکت کننده ممکن است روش دیگری را برای ارزیابی اسپرسو پیشنهاد کند، تا زمانی که قابل قبول داوران

باشد باید از پیشنهاد شرکت کننده استفاده کنند.

14.2.1 کِرِما/خامه

داورها ظاهر کرما شناور درون ظرف را ارزیاببی میکنند. برای گرفتن yes کرمای اسپرسو باید روی تمام

فنجان اسپرسو پوشیده شده باشد و هیچ سوراخ، نقطه یا شکستگی نداشته باشد.

14.2.2 دوام و پایداری کِرِما

زمانی که اسپرسو سرو میشود باید کرما روی آن موجود باشد. کرما باید غلیظ و نرم باشد. داورها کرمای روی

اسپرسو را به تدریج به یک سمت میکشند تا درباره ی پایداری و ماندن آن تصمیم بگیرند. در ضمن کرما نباید

از وسط سوراخ شود و فرورود.

14.2.3 طعم متعادل

داورها اسپرسو را بر اساس محتوای طعمی بررسی میکنند )شیرین، تلخ، ترش( که باید با یکدیگر همگام باشد و

طعم های یکدیگر را کامل کند. مقیاس مرجع که روی برگه امتیاز وجوود دارد انحصاراً در احتساب تاثیر اولیه

روی داوران است.

14.2.4 طعم

داورها توضیح ها و شرح های شرکت کنندگان درباره طعم قهوه را با نوشیدنی های سرو شده مقایسه میکنند و

باید رابطه ای بین دانه قهوه استفاده شده در اسپرسو و طعم آن باشد. هر توضیحی درباره طعم قهوه که شرکت

کننده به داوران ارائه دهد در تصمیم گیری داوران و امتیاز دهی استفاده میشود. اصل امتیاز دهی این مرحله

بستگی به هماهنگی بین توضیح شرکت کننده و طعم قهوه او دارد. توضیحات درباره طعم قهوه باید ارائه شود در

غیر این صورت در این مرحله برای شرکت کننده نمره صفر درج میشود.

14.2.5 لامسه)حسی(

داورها به توضیحات شرکت کننده درباره لامسه گوش میکنند و آن را با ظاهر و حس زبانی خود بعد از سرو

نوشیدنی مقایسه میکنند. اسپرسو باید ظاهر و بافتی که رابطه مستقیمی با آماده سازی و روش فرآوری قهوه و

دانه قهوه استفاده شده در اسپرسو داشته باشد. شرکت کننده به تنهایی روی هرکدام از توضیحاتی که درباره

لامسه به داوران ارئه میدهد امتیاز میگیرد همچنین امتیازدهی به هماهنگی بین توضیحات و حس داور به

اسپرسو او نیز دارد. اگر توضیحی آماده نکرده باشد انتظار اسپرسویی با حجم و غلظت مشخص و با طعمی

ملایم از او میرود.

14.2.6 ظرف درست و اصلی برای اسپرسو

اسپرسو باید در ظرفی بین 60 تا 90 میل سرو شود تا داور به راحتی قادر به نوشیدن آن باشد بدون اینکه باعث

عدم استفاده اساسی داور باشد که شامل مواردی چون )ولی نه محدود به آنها(: ظرف آورده شده آنقدر داغ باشد

که گرفتن آن آسان نباشد. در اینصورت، در قسمت “استفاده صحیح و به جا از فنجان” No خواهد گرفت.

14.3 ارزیابی کاپوچینو قسمت دوم –

کاپوچینو طبق ضوابط زیر توسط داوران احساسی ارزیابی میشود. بسیار مهم است که داوران حسی از ضوابط

زیر پیروی کنند. قبل از امتیاز دهی داوران مراحل ارزیابی را کامل اجرا می کنند.

14.3.1 نمای کاپوچینوی درست

داورها ظاهر کاپوچینو را ارزیابی میکنند تا درباره امتیاز ظاهری آن تصمیم بگیرند. روی سطح کاپوچینو باید

ترکیبی از رنگ شیر و قهوه مشهود باشد در حالیکه ترکیب رنگ درست و ظاهری روی کاپوچینو شفاف و

درخشنده باشد. نکته:ریختن هر ماده اضافه مثل پودر یا ادویه روی کاپوچینو غیر قابل قبول و باعث گرفتن نمره

0 در بخش “طعم متعادل” میشود.

14.3.2 مقاومت و دوام فوم کاپوچینو

داوران احساسی به آرامی ولی در عین حال به سرعت بوسیله یک قاشق فوم روی کاپوچینو را به عقب هل

میدهند تا عمق و بافت فوم شیر ارزیابی کنند.

فوم شیر کاپوچینو حداقل باید 1 سانتی متر ضخامت داشته باشد تا شرکت کننده امتیاز خیلی خوب ) 4 ( یا بالاتر

را از شیر را دریافت کند. فوم شیر باید صاف نرم و فاقد حباب های میکرو باشد. ارزیابی با سرعت و با آرامش

خاطر صورت میگیرد تا ظاهر کاپوچینو خراب نشود. داورها کاپوچینوی روی قاشق را نمیخورند.

“نکته:برای داورها خیلی مهم است که ظاهر و دوام فوم کاپوچینو را به سرعت ارزیابی کند. طعم متعادل

مهمترین امتیاز را در این بخش دارد و داورها باید چند ثانیه بعد از سرو، کاپوچینو آن را مزه کند تا تازه باشد.

14.3.3 طعم

کاپوچینو نوشیدنی داغ است که باید در دمایی سرو شود که به سرعت قابل استفاده باشد. داور حسی نقاطی

متفاوت با زمان تست فوم شیر را ارزیابی میکند. بافت فوم، دمای نوشیدنی، طعم قهوه و شیر در قسمت طعم

ارزیابی میشوند. بعد از نوشیدن جرعه اول کاپوچینو داور حسی جای دیگری از کاپ را انتخاب میکند که فوم

شیر خراب نشده. کاپوچینو باید هماهنگی بین شیرینی شیر و اسپرسو از نظر طعمی داشته باشد. داورها به

توضیحات ارائه شده از سمت شرکت کننده گوش میدهند و آن توضیحات را با نوشیددنی سرو شده مقایسه میکنند.

باید رابطه ای بین دانه قهوه استفاده شده در اسپرسو، طعم قهوه و چگونگی طعم قهوه ترکیب شده با شیر وجود

داشته باشد. اگر هیچ توضیحی درباره طعم قهوه توسط شرکت کننده ارائه نشود داورها فقط به هماهنگی قهوه

امتیاز میدهند

14.3.4 استفاده صحیح از فنجانهای کاپوچینو

کاپوچینو باید در فنجان هایی بین 150 تا 180 سرو شود که به این طریق داوران به سادگی قادربه نوشیددن آن

بوده و روی امتیاز دهی آنها تاثیر نگذارد. امتیاز دهی به این عوامل وابسته است: بیش از حد داغ بودن فنجان به

طوری که به درستی و با اطمینان گرفتن آن )زیاد پرنبودن و بیش از حد داغ نبودن( میسر نباشد در اینصورت

داور قادر به اجرا کردن قوانین و ضوابط نمیباشد و no به بخش لیوان کاپوچینو داده میشود.

14.4 ارزیابی نوشیدنی ابداعی بخش سوم –

توضیحات بخش 3.3.2 را مطالعه کنید.

ارزیابی نوشیدنی بسته به انواع موارد متنوعی که شرکت کننده فراهم میکند قابل تغییر است. داور های حسی

مراحل ارزیابی را قبل از اعلام امتیازها انجام میدهند.

14.4.1 توضیح خوب و درست، معرفی صحیح و آماده سازی

شرکت کننده باید نوشیدنی خاص خود را برای داوران توضیح دهد. برای گرفتن بالاترین امتیاز شرکت کننده

باید نوشیدنی خاص خود را با توضیحات مستند مثل ترکیبات، روش آماده سازی، طعم و عطری که داورها در

نوشیدنی قرار است پیدا کنند اشاره کند. توضیحات باید شامل قهوه استفاده شده و ارتباط بین قهوه و سایر ترکیبات

در نوشیدنی باشد. داورهای حسی به توضیحات شرکت کننده درباره ترکیبات، روش آماده سازی و چگونگی

استفاده قهوه گوش داده و نت برداری میکنند، زمان امتیاز دهی در اینباره داورها به این نگاه میکنند که آیا رابطه

ای بین توضیح داده شده و طعم و عطر واقعی نوشیدنی ابداعی وجود دارد یا خیر؟

شرکت کنندگان باید به داوران درباره چگونگی نوشیدن نوشیدنی توضیح دهد )پر کردن، تکان دادن، چشیدن

و…( داورهای حسی به نحوه نوشیدنی که توسط شرکت کننده گفته میشود گوش میدهند که بتوانند مزه اصلی

نوشیدنی ای که ارائه میشود را بفهمند. اگر هیچ اطلاعات و وسایلی به داوران داده نشود، داورها شخصا تصمیم

به ارزیابی نوشیدنی ابداعی میگیرند. در هر مورد داور ها باید حداقل دو جرعه از نوشیدنی ابداعی را بنوشند.

داورها ارزیابی خود درباره نوشیدنی ابداعی را بر اساس توضیحاتی که شرکت کننده آماده کرده است و یا

مشاهدات دیگر خود در طول 15 دقیقه اجرای شرکت کننده قرار میدهند. توضیح ارائه داده شده توسط شرکت

کننده بعد از اتمام زمان مسابقه تاثیری بر روی امتیاز دهی ندارد.

14.4.2 ارائه نوشیدنی به روشی جذاب

ارائه نوشیدنی به روشی جذاب جزو جدایی ناپذیر و پر امتیاز نوشیدنی ابداعی محسوب میشود ولی فقط بستگی

به ظرف، نوشیدنی، تزیینات، وسایل و… ندارد. ظرف نوشیدنی خاص باید نوشیدنی را جذاب و درخشان نشان

دهد و اگر نوشیدنی خاص و جذاب نبوده، ظرف کثیف یا لکه دار بوده و یا ارائهآن به هم ریخته و نا منظم باشد

یک no در بخش ارائه نوشیدنی به روشی جذاب داده میشود.

14.4.3 کاربردی

منظور از کاربردی این است که نوشیدنی ابداعی و عناصر استفاده شده در تهیه آن هنگام نوشیدن چگونه کار

میکنند و برای چه منظور استفاده میشوند. جنس ظرف، تزیینات، وسایل و ابزاری که برای نوشیدنی استفاده

میشود نباید مانع نوشیدن آن شوند. سخت بودن مصرف نوشیدنی ابداعی، باعث گرفتن no میگیرد.

14.4.4 خلاقیت و همسویی

داوران بر اساس خلاقیت، اصالت، جدید و ابداعی بودن طعم نوشیدنی آنرا ارزیابی میکند و هر روش جدید و

ترکیبات به کار رفته در آماده سازی و اجرای نوشیدنی خاص روی تصمیم گیری و امتیاز دهی تاثیر دارد.

ترکیبات به کار رفته در نوشیدنی باید مکمل و نمایانگر اسپرسو در حین درست کردن نوشیدنی باشد و طعمی

دلچسب و جالب ایجاد کند. نوشیدنی ابداعی باید مجموعه ای از ترکیبات خلاقانه، تکنیک و چیرگی طعم اسپرسو

باشد تا امتیاز کامل را کسب کند )چیرگی طعم قهوه(

نکته:همسوئی ترکیبات به معنای تاثی ور همراهی دو ماده برای ایجاد و ترکیبی تاثیر گذار تر از هرکدام از آن

مواد به صورت جداگانه است

14.4.5 تعادل طعم

داورها به دنبال رابطه ای بین ترکیبات استفاده شده در نوشیدنی خاص، توضیحات شرکت کننده و تجربه حسی

بعد از نوشیدن هستند.طعم اسپرسو باید بر ترکیبات استفاده شده در نوشیدنی غالب و به سادگی قابل تشخیص باشد

تا بالاترین امتیاز در این بخش کسب گردد. لازم به ذکر است که داوران از وسایل پیشنهادی شرکت کننده

استفاده میکنند.

14.5 ارزیابی باریستا قسمت چهارم –

14.5.1 . نحوه ارائه: حرفه ای بودن

حرفه ای بودن بر اساس کیفیت کار باریستا، تکنیک آماده سازی و شرح صحیح و واضح از قهوه در طول آماده

سازی 12 نوشیدنی مسابقه ارزیابی میشود. اطلاعات وسیع در زمینه قهوه شامل این موارد است: فرآیند رشد

قهوه شامل بودادن و آماده سازی قهوه از مرحله بذر تا مرحله تبدیل به نوشیدنی داخل فنجان می باشد. در کنار

این موارد علم استفاده از وسایل و تجهیزات، هنر سرویس دهی خوب به مشتری)مودب بودن،فضا، مراقبت،

ارتباط چشمی( نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. قابلیت مدیریت محل کار و زمان به افزایش امتیاز کمک

میکند. داورها به دنبال ارتباط بین موارد توضیح داده شده و ماحصل کار آن شرکت کننده می باشند، او باید

ثابت کند که یک حرفه ای در زمینه قهوه است، کسی که بر روی اجرا و قهوه اش کنترل کامل دارد.

14.5.2 توجه به جزئیات/تمام وسایل موجود

تمام وسایل باید به آسانی و در دسترس و نزدیک مکان کاری که مرتب است قرار بگیرد. شرکت کننده نباید جای

وسایل غیر ضروری را در طول اجرا تکان دهد. هر وسیله باید جای مخصوص و برای هدف خاصی باشد

.داورها به دنبال آن هستند که متوجه شوند که آیا شرکت کنندگان یا وسایل ضروری اضافی در صورت اتفاق

افتادن مسئله خاص، اشتباه یا لکه به همراه داشته باشند. پر کردن لیوان آب داورها جزو مسائل اصلی محسوب

میشود.

اسپرسو و کاپوچینو باید حتما همراه با قاشق، دستمال و بدون چیز طعم داری سرو شود. تمام این موارد باید در

زمان سرو حاضر باشند تا شرکت کننده بالا ترین امتیاز را دریافت کند.

14.5.3 پوشیدن لباس مناسب

حد اقل شرت کننده باید تمیز به نظر برسد و لباس تمیزی داشته باشد و پیش بند تمیزی بپوشد. اگر این اتفاق بیفتد

داورها به او yes میدهند. در صورت فقدان لباس و پیشبند مناسب )دمپایی یا لباس پاره و فرسوده ( یک no در

بخش لباس مناسب داده میشود.

14.6.5 تاثیر کلی بر روی داوران قسمت پنجم –

عقیده کلی داوران برای امتیاز دهی متوجه دو قسمت اصلی است:

الف( تاثیر کلی به چیزی گفته میشود که شامل ترکیب کلی مزه ها است برای مثال آیا شرکت کننده محصولی که

ارائه میدهد دارای طعم خوبی است؟و اینکه این ترکیب، طعم اصلی را قویتر نشان میدهد؟

ب( داوران به تجربه و صحبت های مهیج و جذاب یک باریستا تصمیم گیری میکنند. آنها همچنین شخصیت و

فرهنگ باریستا، ارتباط قوی و صریح، بلاغت کلام، تتاثیر گذاری شخص باریستا، شوق و ذوق نسبت به کار،

سرو قهوه منحصر به فرد و مخصوص و قدرت رول مدل یک باریستای جذاب را مورد بررسی قرار می دهند.

بطور مثال اگر من به طور شخصی به کافه این فرد بروم آیا او می تواند من را به موضوع قهوه تخصصی جذب

کند؟ اگر این حس به داوران داده شود، بالاترین امتیازها به شرکت کننده تعلق میگیرد.

15.0 رفتار غیر منصفانه توسط اغضای رسمی WBC

اگر رفتار نا درستی از افراد یا داوران wbc در طول مسابقه سر بزند به هر دلیل کارهای زیر انجام خواهد شد:

الف( اگر این قضیه مشکوک به نظر برسد سرداور برگه های امتیاز را از جمع کننده امتیازات پس خواهد

گرفت.

ب( رئیس داوران درخواست جلسه ای با حضور داوران علاقمند wbc ، مدیر اجرایی wbc و کمیته اداری و

عملیاتی wbc برای بررسی این قضیه را خواهد نمود.

ج( در آخر جلسه ای خصوصی بین مدیر wbc و مدیر اجرایی wbc برگزار خواهد شد.

د( اگر اهمیت قضیه خیلی بالا باشد، مسئول برگزاری wce قادر به برکناری سر داور مسابقات از مسابقات به

هر دلیلی خواهد بود.

15.1 استیناف/درخواستها

اگر در مسابقات سر داور به هر دلیلی با چیزی مخالفت کند باید تصمیم گرفته شده را کتبا با کمیته مشاوران در

میان بگذارد. تمام تصمیمات گرفته شده توسط کمیته مشاوران، نهایی خواهد بود. نامه نوشته شده باید شامل

موارد زیر باشد:

نام.

تاریخ:

بیانیه روشن و مختصر از شکایت

تاریخ و ساعت مورد نظر )قابل اطلاق(

پیشنهادات و نظرات در رابطه با قضیه

حزب/طرف های درگیر ماجرا

اطلاعات تماس

تمام این مسائل باید نوشته شود و نامه هایی که موارد ذکر شده را ندارند، قابل بررسی نیستند. داوران باید

نظرات خود را طی 24 ساعت به ایمیل info@worldcoffeeevent با مدیر برنامه های WBC در میان

بگذارند.

115.2 درخواست های خوانده شده توسط هیئت مشاوران WCE

کمیته مشاوران wc شکایات فرستاده را طی 30 روز بررسی کرده و مدیر هیئت داوران نظر خود را توسط

ایمیل به داوران یا مسابقه دهندگان اعلام میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed