قوانین مسابقات باریستای 2016

قوانین مسابقات جهانی باریستای 2016

1

1.0 شرایط شرکت در مسابقه

1.1 شرکت کنندگان

1.1.1 ویژگی های بین المللی

مسابقات جهانی باریستا رقابتی ازاد در راستای رویدادهای بین المللی قهوه دارای مجوز رسمی از سازمان رقابتهای جهانی است . از هر کشور تنها یک شرکت کننده با ارایه مدرک بین المللی قادر به حضور است. در جهت اگاهی از شرایط اخذ مدرک و سایر شرایط اصطلاحات را در وبسایت زیر مرور کنید .

http://www.worldcoffeeevents.org/national-bodies/)

1.1.2 گروه سنی

شرکت کنددگان باید در زمان حضور در این رقابت حداقل 18 سال سن داشته باشند.

1.1.3 ملیت

شرکت کنندگان باید دارای پاسپورت قانونی کشور معرف ویا یکی از شرایط ذیل باشند : مدک مستند 24 ماهه از محل

اقامت ،محل کار ویا بورسیه تایید شده ای که در ان حداقل 12 ماه از حضور شخص در این کشور گذشته است.رقابت

های سال باریستا به دوره زمانی بین یک سری از مسابقات تا سری بعد گفته می شود. در این مسابقات شرکت کنندگان

اجازه حضور به عنوان نماینده تنها یک کشور را دارند.

1.1.4 پاسپورت چند ملیتی

در ئرت داشتن اقامت بیش از یک کشور شرکت کنندگان باید یک کشور را انتخاب نموده خود را واجد شرایط حضور در

این رقابت ها نمایند.

11.5 داوری

شرکت کنندگان مجاز به داوری درهیچیک از رقابت های مجاز باریستا )جهانی،ملی،منطقه ای(تا زمان اعلام نتایج رقابت

های این دوره نمی باشند. هم چنین داوران مجاز به شرکت درهیچیک از رقابت های مجاز باریستا )جهانی،ملی،منطقه

ای(تا زمان اعلام نتایج رقابت های این دوره نمی باشند. کافه داران حاضر بعنوان داور قادر به شرکت در مسابقات این

دوره نمیباشند. سازمان رقابتها افراد را تشویق به اعلام این گونه تضاد ها قبل از آغاز رقابتها مینماید. و این طرح شامل

مسابقات جهانی و مسابقات ملی است. عدم اعلام پیشاپیش این مساله سبب سلب صلاحیت شرکت کنندگان و حذف انان از

رقابت ها خواهد بود. سوالات یا گزارش های مربوط به این زمینه را به ادرس زیر بفرستید.

info@worldcoffeeevents.org.

شرکت کنندگان مجاز به انتخاب و یا پشتیبانی ازیک داور مشخص نمیباشند. شرکت کنندگانی که درگیر مدیریت رقابت ها

در کشور خود هستند موقعیت خود را از طریق ایمیل به سازمان رقابتها با نام کشور مشخص کنند. توجه داشته باشید که

این مساله باعث محروم شدن شرکت کنندگان نخواهد شد در صورتیکه عدم اعلام ان به احتمال زیاد این امکان را فرهم

میکند.

1.1.6 تفاوت در علاقه مندی ها

2

. سازمان رقابتها افراد را تشویق به اعلام هر گونه تضاد )شرکت کننده،داور و یا برگزار کننده مسابقات( قبل از آغاز

رقابتها مینماید. عدم اعلام پیشاپیش این مساله سبب سلب صلاحیت شرکت کنندگان و حذف انان از رقابتها و یا خلع از

داوری خواهد شد.

1.17 نیروهای جایگزین


اگر شرکت کننده ای قادر به شرکت در رقابت ها نباشد گواهی حضور در رقابتها به شخص دوم در زمینه موفقیت در این

رقابتها تعلق خواهد گرفت. تقاضای مربوط به جیگزینی باید از طریق ایمیل به ادرس زیر فرستاده شده و پیام حاوی

موافقت سازمان دریافت گردد.

info@worldcoffeeevents.org

1.1.8 هزینه ها

اشخاص واجد شرایط ملزوم به پرداخت هینه های مربوط به سفرو امور رفاهی در این دوره هستند. هزینه هایی که در

لیست اشاره ای به انها نشده بر عهده شرکت کننده است و سازمان تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت هزینه های شرکت

کنندگان نیست.

1.2 فرم مربوطه

1.1.9 فرم ثبت نام شرکت کننده

شرکت کنندگان بایستی فرم ثبت نام را به صورت انلاین در سایت زیر تا 6 هفته قبل از شروع مسابقات تکمیل کنند.

www.worldbaristachampionship.com

در این فرم فضایی مربوط به بارگذاری کپی اسکن شده پاسپورت تایید شده در نظر گرفته شده)تئصیفات مربوط به ملیت

1.13 ( ایمیل تایید ثبت نام در زمانی حدود دو هفته بعد از پذیرش مستندات مربوطه به شما خواهد رسید.

1.1.10 اخرین فرصت ثبت نام رقابت های ملی

برنده های رقابت های کشوری در کمتر از 6 هفته قبل از شروع مسابقات باید تمامی موارد ثبت نام را تایید کنند)مدارک

در کمتر از 5 روز پس از مسابقات باید فرستاده شده باشد( عدم در نظر گیری این مورد میتواند منجر به حذف گردد.

1.3

سوالات شرکت کنندگان

تمامی شرکت کنندگان بدون استثنا موظف به خواندن و درک قوانین و مقررات این دوره و برگه امتیازات می باشند.

تمامی اسناد مورد نیاز را میتوانید در وبسایت زیر بخوانید.

http://www.worldbaristachampionship.com.

شرکت کنندگان بهتر است سوالات خود را پیش از حضور در مسابقات مطرح کنند.در صورت مبهم بودن قوانین و مقررات پیش

از حضور در مسابقات شرکت کنندگان مسئول هستند تا با سایت زیر در ارتباط باشند.

info@worldcoffeeevents.org.

3

شرکت کنندگان همچنین فرصت مطرح کردن سوالات خود را در جلسه رسمی شرکت کنندگان پیش از شروع مسابقات

خواهند داشت.

1.4 شرایط و اصطلاحات

شرکت کنندگان و برنده مسابقات، سخنگویان رقابت های جهانی و الگوهای صنعت قهوه بوده و باید:

_ به سازمان جهانی باریستا ، سهامداران، عوامل و معرف های آن اجازه استفاده از نام و تصویر خود را به منظور

استفاده تجاری و بدون محدودیت و بدون هیچگونه هزینه ای واگذار نماید.

_ کد شرکت کننده موجود در وبسایت را خوانده و نگه داری کند.

1.5 انجام قوانین و مقررات

سازمان،این قوانین را در طول رقابت ها بکار خواهد گرفت اگر شرکت کننده ای یک یا چند مورد از قوانین و مقررات را

زیر پا گذارد سلب صلاحیت شده بغیر از قوانین طراحی شده برای یک مورد مخصوصوص. اگر یک داور و یا برگزار

کننده سبب زیر پا گذاردن قوانین شود شرکت کنندگان بر طبق جزییات ارائه شده در بخش شکایات و اعتراضات شرکت

کننده مجاز به فرجام خواهی خواهند بود .

2.0 رقابت

2.1 خلاصه

الف این رقابتها به وسیله سه سبک داور ارزیابی خواهند شد: داوری حسی،فنی و داور کل. –

نکته: این رقابت ها توسط 4 داور حسی 1 داور فنی و 1 داور کل قضاوت میشوند. احتمال حضور داور های نامحسوس

بر روی صحنه وجود دارد.

ب شرکت کنندگان از هر سه نوع نوشیدنی )اسپرسو،نوشیدنی شیر و نوشیدنی ویژه شرکت کننده( در مدت – 15 دقیقه به

داور های حسی یک وعده برابر با مجموع 12 نوشیدنی سرو میکنند. اتمال تست کردن داور کل از هر نوشیدنی وجود

دارد.

ج تصمیم گیری برای ترتیب سرو نوشیدنی ها بر عهده شرکت کنند میباشد.اگرچه قبل از سرو نوشیدنی بعدی هر – 4 داور

میبایستی اولین نوشیدنی را تست کرده باشند. در غیر اینصورت شرکت کننده سلب صلاحیت خواهد شد.اماده سازی و

خدمات نوشیدنی ویژه در هر زمانی از مسالقه مجاز است.

د در زمان سرو نوشیدنی ها میتوانند با هر ترکیبی سرو شوند)تک تک، دو دوتا دو تا و یا هر – 4 نوشیدنی بصورت

همزمان( داورهای حسی قضاوت را بلافاصله پس از سرو نوشیدنی ها شروع میکنند.

س هر چهار نوشیدنی ارائه شده باید از یک قهوه نهیه شده باشند . مواد استفاده شده در نوشیدنی هر – 4 داور باید یکسان

بوده و از دستورالعمل یکسان پیروی کرده باشند. اماده سازی تعمدانه نوشیدنی های متفاوت در یک سری امتیاز صفر در

بخش تعادل طعم را به همراه خواهد داشت.

ی شرکت کنندگان میتوانند در طول مسابقه به تعداد دلخواه نوشیدنی تهیه کنند اگرچه داوری تنها برروی نوشیدنی ارائه –

شده به داوران انجام میپذیرد.

4

2.2 تعریف نوشیدنی

2.2.1 . اسپرسو

الف اسپرسو عبارتست از نوشیدنی مایع) – 35 میلی لیتر +/ – 5 میلی لیتر( تهیه شده از قهوه اسیاب شده که از یک سمت و

به شکل ممتد داخل فیلتر قهوه ریخته میشود.

ب قهوه عبارتست از انباشتگی محصول برشته شده دانه میوه گیاهی با همین نام است. –

ج قهوه از زمان چیده شدن تا تبدیل شدهن به نوشیدنی هیچگونه مواد اضافه شده، طعم دهنده رنگ دهنده عطر دهنده و –

مایعات پودری نخواهد داشت. افزودن مواد در زمان کاشت و رشد قهوه بلا مانع است.

د قهوه گیاهی ممکن است مرکب، و یا محصول مجزای یک منطقه،کشور ویا مزرعه باشد. –

ر برای تمامی داوران باید یک اسپرسو کامل سرو شود.چنانچه نوشیدنی سرو شده با تعریف اسپرسو مغایرت داشته باشد –

این امر بر نحوه امتیازدهی موثر خواهد بود.میزان قهوه در اسپرسو های متفاوت متغیر است.

س اسپرسو باید در دمایی مابین – 90.5 تا 96 درجه سانتی گرادمعادل 195 تا 205 درجه فارنهایت به جوش بیاید.

ط فشار دستگاه قهوه جوش باید بین – 8.5 تا 9 درجه تنظیم شده باشد.

م برای تهیه دو جفت اسپرسو یک زمان – 30 ثانیه ای لازم است در غیر اینصورت برای قسمت زمان تهیه امتیاز شما خیر

خواهد بود.پیشنهاد ما زمانی در حدود 20 تا 30 ثانیه است.

ن کرم مخصوص باید همراه اسپرسو بدون شکستگی در سطح سرو شود. –

و اسپرسو باید در ظرف – 60 تا 90 میلی لیتری سرو شود که داوران بتوانند به راحتی و بدون کسر امتیاز اسپرسو شما را

بنوشند.داغ بودن بیش از حد ظرف،دشواری در نگه داشتن ظرف و… داور هارا از فرایند صحیح امتیاز دهی دور می

کند. در صورت عدم رعایت موارد فوق امتیاز ظرف و عملکرد ان خیر خواهد بود.

ه اسپرسو باید به همراه قاشق، دستمال مناسب و اب بدون طعم بری داوران سرو شود در غیر اینصورت امتیاز شرکت –

کننده در بخش توجه به جزئیات کاهش می یابد.

ی به جز قهوه اسیاب شده و اب هیچ چیز نباید در فیلتر گفته شده قرار بگیرد در غیر اینصورت اسپرسو از لحاظ طعم و –

در زمینه فنی در همه برگه ها صاحب امتیاز صفر خواهد شد.

2.2.2 نوشیدنی شیر

نوشیدنی شیر ترکیبی از یک شات اسپرسو و شیر جوشیده گاو است که باید هماهنگی مناسبی بین شیر غنی شده و اسپرسو

خوش طعم ایجاد کند. حجم ان کمتر از 240 میلی لیتر باشد.

نوشیدنی شیر را می توان با لاته و یا شیر سفید سرو کرد.انتخاب طرح لاته بر عهده شرکت کنندگان است.

نوشیدنی شیر باید در ظرف 60 تا 90 میلی لیتری سرو شود که داوران بتوانند به راحتی و بدون کسر امتیاز اسپرسو شما

را بنوشند.داغ بودن بیش از حد ظرف،دشواری در نگه داشتن ظرف و… داور هارا از فرایند صحیح امتیاز دهی دور می

کند. در صورت عدم رعایت موارد فوق امتیاز ظرف و عملکرد ان خیر خواهد بود

5

افزودن پوشش دهنده هایی از قبیل پوشش دهنده های پودری و شکری مجاز نمی باشد.

نوشیدنی شیر باید به همراه دستمال مناسب و اب بدون طعم بری داوران سرو شود در غیر اینصورت امتیاز شرکت کننده

در بخش توجه به جزئیات کاهش می یابد

به جز قهوه اسیاب شده و اب هیچ چیز نباید در فیلتر گفته شده قرار بگیرد در غیر اینصورت نوشیدنی شیر از لحاظ طعم

و در زمینه فنی در همه برگه ها صاحب امتیاز صفر خواهد شد

2.2.3 نوشیدنی ویژه

نوشیدنی ویژه نشان دهنده خلاقیت و مهارت شرکت کننده در تهیه یک اسپرسو انفرادی است.

نوشیدنی ویژه باید مایع خالص بوده و داوران قادر به نوشیدن ان باشند. سرو غذا به همراه این نوشیدنی بلا مانع اما فاقد

امتیاز است.

نوشیدنی ویزه باید شامل حداقل چهار شات اسپرسو)در هر نوشیدنی یک شات( باشند و در غیر اینصورت امتیاز تعادل

طعم صفر خواهد بود.

اسپرسو استفاده شده در این نوشیدنی باید در زمان اجرای شرکت کننده اماده شود در غیر اینصورت امتیاز تعادل طعم

صفر خواهد بود.

طعم اسپرسو باید در این نوشیدنی قابل حس باشد در غیر اینصورت امتیاز تعادل طعم صفر خواهد بود.

این نوشیدنی باید در دمای مناسب و قابل استفاده سرو شود.

استفاده از هر گونه مایعات به استثنای الکل و نوشیدنی های الکلی جماز است.چنانچه طعم این مواد در نوشیدنی شما حس

شود امتیاز تمامی مراحل صفر خواهد بود.

تمامی مواد استفاده شده در این نوشیدنی باید در صورت درخواست هیئت داوری نمایش داده شوند.

شرکت کننده باید باید بسته بندی تمام مواد استفاده شده را به همراه داشته باشد و در صورت درخواست هیئت داوری انها

را نمایش دهد.در صورت خودداری وی از این عمل شود تمامی امتیازات این مراحل صفر خواهد بود.

ماد استفاده شده در این نوشیدنی باید در زمان رقابت در محل مسابقه اماده توضیحات باشد. رتبه گذاری این مرحله

بصورت “توضیحات کامل”، معرفی شده” و “اماده” خواهد بود.امادگی برای معرفی محصولات تا 24 ساعت قبل از زمان

رقابت قابل قبول است.

به جز قهوه اسیاب شده و اب هیچ چیز نباید در فیلتر گفته شده قرار بگیرد در غیر اینصورت نوشیدنی از لحاظ طعم و در

زمینه فنی در همه برگه ها صاحب امتیاز صفر خواهد شد.

3.0 روند رقابت

3.1 خلاصه

فضای رقابت ها از یک صحنه اصلی و سه ایستگاه به شماره های 1 و 2 و 3 تشکیل شده است.هر شرکت کننده یک زمان

شروع،شماره ایستگاه و 45 دقیقه زمان برای مراحل زیر خواهد داشت:

6

15 دقیقه زمان امادگی

15 دقیقه زمان اجرا )رقابت(

15 دقیقه زمان نظافت

این زمانها به ترتیب برای باریتاهای شماره 1 تا 6 به صورت جدولی مرتب شده است.

رقابت از سه مرحله تشکیل شده است . مرحله اول)تمام شرکت کنندگان(، . مرحله نیمه نهایی ) 12 شرکت کننده( و

فینال) 6 شرکت کننده(.

احتمال ادامه یک مرحله در بیش از یک روز و همچنین برگزاری مراحل نیمه نهایی و نهایی در یک روز وجود خواهد

داشت.

در پایان مرحله اول 12 شرکت کننده با بالاترین انتیازات به مرحله بعد صعود خواهند کرد. امتیازات در هر مرحله به

مرحله بعد منتقل نخواهند شد.

شرکت کنندگان تا پایان مرحله اصلی برگه امتیازات را نخواهند دیدپس از پایان مرحله اول راه یافتگان به مرحله نیمه

نهایی طی مراسمی معرفی شده و نام تمامی شرکت کنندگان اعلام میشود.

تمامی شرکت کنندگان موظف به حضور در این مراسم هستند. ترتیب معرفی راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی از نظم

خاصی برخوردار نیست.بعد از مرحله نهایی مراسم اهدای جوایز نفرات اول تا ششم برگزار میگردد.

3.2 مرور کلی فضای رقابت

3.2.1 تعیین ایستگاه )شکل شماره 1 )

میز مخصوص دستگاه،میز کار ، ،میزارائه کار،فضای خالی از رسانه،هیئت داوری،شرکت کننده،باریستا

7

ایستگاههای انفرادی بصورت شکل یک سازماندهی شده و سه ایستگاه به بهترین شکل ممکن در جهت راحتی استفاده

شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

4.0 ماشی الات لوازم و مواد خام

4.1 دستگاه اسپرسو

شرکت کنندگان باید از دستگاه اسپرسو در نظر گرفته شده برای رقابتها استفاده کنندو همراه داشتن دستگاه اسپرسو اضافه

بر روی صحنه مجاز نیست.

این دستگاه دارای بدنه مخصوصی است که قابل جایگزینی توسط شرکت کنندگان نیست و به مشخصات زیر مدرج شده است:

دمای تنظیم شده بین 90.5 تا 96 درجه سانتیگرادو پمپ فشار بین 8.5 تا 9 بار.

4.2 ممنوعیت اضافه کردن مایعات و مواد اولیه به دستگاه

شما مجاز به ریختن هیچگونه مایعات و مواد اولیه از بالای دستگاه نیستید.)اب،مایعات روان یا مخلوط و …( در صورت اینکار

شرکت کننده صاحب امتیاز صفر از طرف بخش فنی در قسمت مدیریت دستگاه خواهد بود.

سلب صلاحیت

شرکت کنندگان مجاز به تغییر،تعدیل یا جایگزینی هیچیک از عناصر تنظیمات و یا نحوه عملکرد دستگاه اسپرسو نمیباشند. هر گونه

تغییر منجر به سلب صلاحیت شرکت کننده می گردد. هر گونه صدمه به دستگاه به سبب استفاده نادرست موجب سلب صلاحیت

شرکت کننده از طرف داور کل می گردد.

4.4 دستگاه اسیاب

شرکت کنندگان باید یکی از دو مدل اسپانسرهای مسابقات را در هر دوره استفاده کنند. اسیاب های مورد تایید نسابقات عبارتند از:

EK43 – Mahlkönig K30 Vario Air and the

هر دو مدل در محل مسابقات برای استفاده شما مهیا شده است. این اسیاب ها دارای ظاهر و مشخصات فنی معینی هستند و قابل تغییر

یا جایگزینی توسط شرکت کنندگان نیستند. شرکت کنندگان میتوانند اندازه و میزان ذرات اسیاب شده را بوسیله کنترل های خارجی

تنظیم کنند. درجه بندی دستگاه برای تمام شرکت کنندگان یکسان است. استفاده از دستگاه شخصی تنها در صورتی مجاز است ک

یکی از دو مدل فوق باشد. عدم پیروی شما از این قوانین سبب سلب صلاحیت شما میشود. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از بیش از

دو دستگاه برای تهیه اسپرسو نبوده ودر غیر اینصورت امتیاز مدیریت ایستگاه در برگه امتیازات منفی خواهد بود.

4.5 سایر دستگاههای برقی

علاوه بر اسیاب های مذکور شرکت کنندگان میتوانند از حداقل دو دستگاه برقی دیگر در طی اجرا استفاده کنند. . شرکت کنندگان

باید قبل از رسیدن به محل مسابقات دستگاههای برقی خود را به سازمان اعلام کنند.در غیر اینصورت دستگاهها از سوی هیئت

داوری پذیرفته نخواهد شداطمینان از کارکرد دستگاه در محل مسابقات بر عهده شرکت کنندگان است. همچنین همراه داشتن دستگاه

مبدل)اداپتور( از وظایف. شرکت کنندگان است و سازمان هیچگونه دستگاه مبدلی در اختیار شرکت کنندگان نخواهد گذاشت.

4.6 ابزار و دستگاههای اماده

هر یک از ایستگاهها مجهز به ابزار زیر میباشند:

میز ابزار)دستگاه اسپرسو،اسیاب و مخلوط کن( طول ان 1.80 عرض ان 0.90 و ارتفاع ان 0.90 متر میباشد.

8

میز کار)سینی،ظروف شیشه ای و سایر تجهیزات که طول ان 1.80 عرض ان 0.60 و ارتفاع ان 0.90 متر میباشد.

میز ارائه)میز داوران( که طول ان 2.39 عرض ان 0.60 و ارتفاع ان 1 متر میباشد.

دستگاه اسپرسو،اسیاب و مخلوط کن،شیر سطل زباله و چرخ پیشخدمت برای استفاده در زمان امادگی و نظافت.

4.7 ابزار و دستگاههای توصیه شده

شرکت کنندگان باید تمامی دستگاههای لازم را همراه خود داشته باشند در غیر اینصورت اجرای انهن ناقص خواهد ماند. شرکت

کنندگان بایدخسارت شکستن ابزار را پرداخت کنند و مسئولیت ابزار و وسایل هر شرکت کننده در طول مسابقات بر عهده خود

اوست. کارکنان رقابت ها مسئول امنیت و وسایل باقی مانده شرکت کنندگان در اتاق امادگی یا محل برگزاری مسابقات نیستند.

لیست وسایلی که هر شرکت کننده باید همراه داشته باشد:

قهوه)برای تمرین و زمان رقابت(

سایر وسایل برقی)حداکثر دو مورد(

لیوان سرو

پارچ بخار

شیر)اختیاری(

فنجان و نعلبکی(

قاشق

وسایل مورد نیاذ برای نوشیدنی ویژه

دستمال

آب)برای داوران(

لیوان اب )برای داوران(

حوله مخصوص/ لباس تمیز )برس کانتر،برس اسیاب(

سینی

چرخ مخصوص

وسایل مورد نیاز برای ارائه کار

5.1 جلسه اشنایی شرکت کنندگان

این جلسه پیش از شروع رقابتها تشکیل شده و حضور در ان برای تمامی شرکت کنندگان الزامیست.

در طی این جلسه مدیر اجرایی و داور کل سخنرانی هایی در راستای توضیح رقابتها، مرور برنامه رقابتهاو نمایش کلی محیط صحنه

و پشت صحنه ارائه میدهند. تمامی شرکت کنندگان در این زمان شانس پرسیدن سوالات خود را از مدیر اجرایی و داور کل خواهند

9

داشت. چنانچه شرکت کننده ای پیشاپیش برنامه خود را با سازمان هماهنگ نکرده و در این جلسه شرکت نکند از نظر داوری فاقد

صلاحیت است.

5.1.1 دستگاه اسیاب و سایر ابزار های برقی

چنانچه شرکت کننده ای وسایل برقی اضافه همراه داشته باشد و یا تصمیم به استفاده از وسایل سازمان را داشته باشد باید در ابتدای

رقابت این مساله را با مدیر صحنه در میان بگذارد.

5.2 اتاق تمرین برای امادگی

در اتاق امادگی شرکت کنندگان یک صحنه برای تمرین طراحی شده است و برای شرکت کنندگان،داوطلبان و مامور رقابتها رزرو

خواهد شد. داورهای رقابتها، رسانه ها، خانواده شرکت کنندگان و حمایت کنندگان بدون اجازه سازماندهنده رقابتها مجاز به حضور

در این اتاق نیستند. شرکت کنندگان میتوانند وسایل مورد نیاز را با پذیرفتن تمام مسئولیت ها در این اتاق قرار دهند. یخچال و فریزر

برای نگه داری موادی که باید خنک بمانند مهیاست.این اتاق همچنین شامل ایستگاه ظرفشویی برای استفاده شرکت کنندگان است.هر

شرکت کننده خود مسئول نظافت ظروف و مراقبت از انهاست. سایر شرکت کنندگان مسئول شکستن یا گم شدن اشیاء شما نیستند.

5.3 زمان تمرین

اتاق امادگی شامل سه دستگاه اسپرسو سه نفره برای تمرین خواهد بود و شامل اسیابهای رقابت خورده با عنوان رقابتهاست. هر

شرکت کننده یک ساعت زمان تمرین خواهد داشت و این زمان بر اساس زمان رقابتها برنامه ریزه خواهد شد.)ابتدا نفرات اول تمرین

خواهند کرد(

شرکت کنندگان قبل از شروع رقابتها ایمیلی مبنی بر برنامه ریزی برای تمرین دریافت خواهند کرد. اگر شرکت کننده ای قادر به

حضور در این زمان نباشدوی مسئول پیدا کردن شخصی برای جابجایی زمان تمرین خواهد بود. سازمان رقابتها دسترسی به محلی

برای تمرین خارج از اتاق تایین شده را گارانتی نمیکند.

5.4 موسیقی رقابتها

شرکت کنندگان میتوانند موسیقی دلخواه خود را بر روی سی دی همراه داشته باشند. این موسیقی نباید شامل توهین و ناسزا باشد در

غیر اینصورت در بخش ارائه حرفه ای امتیازات شامل جریمه در تمام برگه ها خواهند شد.نام شرکت کننده باید بر روی بسته سی دی

درج شده باشد. مسئولیت تحویل ان به مدیر صحنه قبل از شروع و دریافت سی دی پس از پایان کار بر عهده شرکت کنندگان است.

سی دی های دریافت نشده بعد از پایان رقابتها دور انداخته خواهند شد.

5.5 حضور به موقع

شرکت کنندگان باید 30 دقیقه قبل از شروعه 15 دقیقه زمان تمرین در اتاق امادگی حاضر باشند شرکت کنندگانی که حضور به موقع

نداشته باشند سلب صلاحیت خواهند شد.

5.6 برپایی ایستگاه

مسئول ایستگاه موظف است از امادگی ایستگاهها بنا به درخواست شرکت کنندگان قبل از زمان امادگی اطمینان حاصل کنند)برای

مثال قرارگیری دستگاه اسیاب در سمت چپ یا رراست دستگاه اسپرسو به خواست شرکت کنندگان(

5.6.1 برپایی استگاه،اسیاب و سایر تجهیزات برقی

چنانچه شرکت کننده ای دستگاههای اضافه به همراه داشته باشد و یا تصمیم به استفاده از دستگاههای سازمان را داشته باشد باید قبل

از شروع رقابت این مساله را به مدیر صحنه اطلاع دهد. کمک کردن شرکت کنندگان به مسئول مربوطه برای حمل و اماده سازی

10

ابزارها بلا مانع است. اگرجه بعد از جایدهی و اتصال دستگاه ها شرکت کنندگان اجازه دست زدن به انهارا نداشته و بایستی سریعا

اتاق را تر کنند. دانه قهوه نباید تا قبل از شروع زمان امادگی در دستگاه قرار بگیرد.

5.7 ممنوعیت حضور حمایت کنندگان و دستیاران بر روی صحنه

در طول زمان اجرا،نظافت و تمرین هیچکس به جز مسئول رقابتها،مترجم،)در صورت لزوم( و شخص شرکت کننده مجاز به

حضور برروی صحنه نیست.عدم پیروی از قوانین سبب سلب صلاحیت خواهد شد

5.8 مترجم ها

شرکت کنندگان مجاز به همراه داشتن مترجم هستند و مترجم تنها باید صحبت های مربوطه را ترجمه نمایدزمان اضافه ای به صحبت

کردن مترجم تعلق نخواهد گرفت.این امر وظیفه مربی و شرکت کنندگان است تا اسناد مربوطه را پرسیده و یا در وبسایت بخوانند

www.worldbaristachampionship.org.

شرکت کننده و مربی باید امضا کنند که برگه دستور لعمل ها مطالعه و درک شده است.

5.9 چرخهای کمکی بر روی صحنه

یک چرخ مخصوص برای حمل موارد مورد نیاز برروی صحنه اماده شده است. قبل از شروع زمان امادگی وی چرخ مربوطه را با

اقلام مورد نیاز بارگذاری میکند.

هر شرکت کننده یک مسئول ایستگاه به همراه خواهد داشت که به وی در حمل وسایل از اتاق امادگی تا محل اجرا کمک میکند.تنها

این شخص است که میتواند در این مرحله به شرکت کننده کمک کند. برروی صحنه،این شخص در مورد کامل بودن اقلام از شرکت

کننده سوال میپرسد. چنانچه پاسخ شرکت کننده در مورد کامل بودن همه چیز بله باشد این شخص محل را ترک میکند و در غیر

اینصورت کاستی هارا از شرکت کننده سوال میکند و مسول ایستگاه به همراه شرکت کننده صحنه را سازماندهی میکند.

پس از اتمام بر پا کردن صحنه،مسول مربوطه شرکت کننده را معرفی کرده و صحنه را ترک میکند.

6.0 زمان امادگی

6.1 شروع زمان امادگی

هر شرکت کننده 15 دقیقه زمان امادگی خواهد داشت. زمانی که شرکت کننده اول اجرای خود را شروع میکند 15 دقیقه زمان

امادگی شرکت کننده بعدی اغاز شده و مدیر صحنه یا مسول زمان شخص را از زمان اغاز و پایاین امادگی مطلع می سازد.

1

حضور فرد زمان نگه دار در این مرحله با صلاحدید مدیر صحنه اختیاری است. در طی دستورلعمل ها و قوانین گفته شده تنها در

صورت درخواست مدیر صحنه این افراد روی صحنه ظاهر خواهند شد. زمانیکه شرکت کننده به ایستگاه تعیین شده رسیده و موافقت

کند که ایستگاه با مشخصات داده شده وی چیده شده است زمان نگه دار رسمی از او میپرسد که ایا اماده شروع هست یا خیر . شرکت

کننده باید دکمه شروع برروی کنترل متصل به ساعت برای 15 دقیقه زمان امادگی را قبل از لمس هر چیز دیگری فشار دهد.وی باید

قبل از شروع این زمان از امادگی خود اطمینان حاصل کند زیرا چنانچه پس از شروع این زمان اعلام عدم امادگی کند با صلاحدید

مدیر صحنه زمان تمرین برای وی متوقف نخواهد شد.

6.2 چرخ

شرکت کنندگان مسول بارگزاری و تخلیه چرخ هستند.شخصی مسول خارج کردن چرخ از روی صحنه پس از اتمام کار شرکت کننده

است. این چرخ نمیبایستی در زمان اجرای اصلی روی صحنه باشدلطفا توجه کنید که در صورت جا گذاشتن وسایل بر روی چرخ

بعداز شروع زمان معین شرکت کننده قادر به پس گرفتن انها نمی باشد.) 8.2 را ببینید(

6.3 میز مخصوص داوران

این میز در زمان امادگی شرکت کننده چیده می شود و قرار دادن اب بر روی میز در زمان امادگی شرکت کننده مجاز است اگرچه

اب تا زمان شروع رقابت اصلی نباید در لیوانها ریخته شود. در غیر اینصورت شرکت کننده در بخش ارائه حرفه ای در برگه

امتیازات صاحب امتیاز صفر خواهد شد. چنانچه شرکت کننده تمایلی به چیدن میز در زمان امادگی نداشته باشد میتواند اینکار را در

ابتدای زمان اجرای اصلی انججام دهد.

6.4 شات تمرینی

شرکت کنندگان مجاز و تشویق به این امر شده اند که در زمان امادگی چند شات برای تمرین اماده کنند.

6.5 فنجان های از پیش گرم شده

شرکت کنندگان میتوانند فنجان های خود را در زمان امادگی گرم کننداگرچه در شروع اجرا هیچ ابی نباید در فنجانها وجود داشته

باشد.در صورت قرار دادن اب یا سایر مایعات داخل دستگاه قبل از شروع مسابقه امتیاز مدیریت ایستگاه برای شرکت کننده صفر

خواهد بود.

6.6 پایان زمان امادگی

تمرین شرکت کنندگان نباید از 15 دقیقه مشخص شده تجاوز کند. مسئول کورنومتر، 10 دقیقه ، 5 دقیقه، 3 دقیقه و 30 ثانیه قبل از

اتمام زمان امادگی،فرصت باقی مانده را به شرکت کننده گوشزد میکند. در پایان 15 دقیقه مسئول کورنومتر نشان خواهد داد که

زمان پایان یافته و از شرکت کننده تقاضا میکند که از ایستگاه دور شود. هر شرکت کننده ای که پس از 15 دقیقه به تمرین خود

ادامه دهد چنانچه در 7.10 گفته شده مشمول جریمه خواهد شد.

7.0 زمان رقابت اصلی

7.1 معرفی به وسیله رییس تشریفات

قبل از شروع رقابت اصلی هر شرکت کننده رییس تشریفات وی را به حضار معرفی میکند. شرکت کنندگان باید در طی اجرا

میکروفن بی سیم به همراه داشته باشند که این میکروفن تنها در زمان اجرای اصیل روشن خواهد بود.

7.2 مترجم

شرکت کنندگان مجاز به استفاده از مترجم به انتخاب و با هزینه خود میباشند. در طول رقابت تنها وظیفه مترجم برقراری ارتباط بین

شرکت کننده و رییس تشریفات است . مترجم باید از هر گونه اصلاح و اضافه کردن خودداری کند. زمان اضافه ای برای استفاده

2

از مترجم در نظر گرفته نشده است.

7.3 زمان شروع رقابت

ابتدا مجری برنامه از شرکت کننده این سوال را میپرسد که ایا اماده شروع رقابت هست یا خیر. شرکت کننده باید قبل از معرفی خود

به داوران با فشار دکمه روی کنترل ساعت رسمی مسابقات را فعال کند.شخص مسئول ثبت زمان ، دقیقا در لحظه فشار دکمه توسط

شرکت کننده کورنومتر خود را فعال میکند. شرکت کننده ازاین لحظه 15 دقیقه فرصت دارد که به رقابت با دیگر شرکت کنندگان

بپردازد. شرکت کننده مسئول نگه داری زمان باقی مانده بصورت ذهنی است با این وجود میتواند در هر لحظه زمان باقی مانده را از

مسئول زمان جویا شود.مسئول کورنومتر، 10 دقیقه ، 5 دقیقه، 3 دقیقه و 30 ثانیه قبل از اتمام زمان رقابت،فرصت باقی مانده را به

شرکت کننده گوشزد میکند. .مسئول کورنومتر موظف است زمان باقیمانده را با صدای باند به گوش شرکت کننده برساند که این امر

ممکن است سبب اختلال در رقابت فرد شود. اگر به هر دلیلی کورنومتر دچار مشکل فنی شد شرکت کننده نباید رقابت خود را قطع

کند. در صورت بروز مشکل فنی برای کورنومتر، مسئول کورنومتر همچنان وظیفه اعلام زمان در فاصله های مذکور خواهد داشن.

7.4

قبل از شروع رقابت شرکت کننده خود را به داور ارشد و 4 داور دیگر معرفی میکند. داوران در پشت میز داوری قرار گرفته

اند.داور فنی که در گوشه میز رقابت استاده است تمام تلاش خود را میکند تا به هیچ وجه مزاحم کار شرکت کننده نشود.

بغیر از داوران اصلی چند داور فرعی نیز بر روی صحنه حضور خواهند دشت که به هیچ وجه دخالتی در کار داوران و یا شرکت

کنندگان نخواهند داشت.جایگاه این افراد پشت میز داوران اصلی است و وظیفه انها نمره دادن به شرکت کننده نمی باشد.این داوران

در حین رقابت شرکت کنندگان نکات کلیدی را یادداشت کرده و چنانچه از داوران اصلی نیاز به تجدید نظر بر کار شرکت کنندگان

داشته باشند ار نکات یادداشت شده توسط داوران اصلی استفاده میکنند. حضور داوران فرعی الزامی نمی باشد.

7.5 نوشیدنی هایی که باید سرو شوند

تمام نوشیدنی های اماده شده در طی رقابت باید برای داوری برروی میز داوران قرار بگیرند.و در صورت عدم انجام این کار نمره

ان نوشیدنی صفر خواهد بود.

شرکت کنندگان همچنین موظفند اب اشامیدنی برای 4 داور اصلی را در کنار نوشیدنی های اماده شده روی میز قرار دهند.

شرکت کنندگان باید اب اشامیدنی را در شروع رقابت و یا بعد از سرو اولین دور نوشیدنی ها در اختیار داوران قرار دهند.همچنین

در طول رقابت موظف به پر کردن لیوان های اب داوران هستند.

7.6 جمع اوری ظروف توسط پیشخدمتان

بعد از سرو نوشیدنی ها در هر دوره به دستور داور کل یک پیشخدمت میز داوران اصلی را تمیز کرده و لیوان هارا جمع اوری می

کنند. پیشخدمتان لیوان ها ، نعلبکی ها و قاشق ها را نیز جمع اوری می کنند. اگر شرکت کنندگان دستور خاصی برای جمع اوری

ظروف داشته باشند باید قبل از شروع رقابت ها به مدیر صحنه و پیشخدمتان اعلام کنند.در غیر اینصورت ظروف طبق دستورات و

قوانین جمع اوری میشوند. اگر این دستورات از قبل با مدیر صحنه هماهنگ نشده باشد و ظروف مورد نیاز شرکت کننده روی میز

توسط پیشخدمت جمع اوری شود با در نظر گرفتن بند 8.2 )وسایل فرموش شده( امکان بازگشت وسایل به میز داوران وجود

دارد.علیرغم اینکه شرکت کنندگان تمام تلاش خود را میکنند تا خللی در کار شرکت کننده به وجود نیاورند شرکت کنندگان خود

مسئول هدایت و مدیریت فعالیت های پیش خدمتان هستند.

7.7 مسولین صحنه

شرکت کنندگان تنها مجاز به استفاده از فضایی هستند که مسولین رقابت در اختیار انها قرار داده اند. این فضا و وسایل شامل میز

دستگاه تهیه نوشیدنی،میز کار و میز ارائه نوشیدنی ها می باشد. وجود سایر وسایل )صندلی، 4پایه ، دستگاه اتوماتیک جابجایی

ظروف و …( بر روی صحنه رقابت باعث حذف شرکت کنندگان از مسابقات می شود. شرکت کنندگان حق استفتده از فضای خالی

3

زیر میزها را برای نگه داری وسایل خود نداشته و در صورت بروز تخلف نمره صفر در برگه نمره دهی فنی در نظر گرفته می

شود. تنها استثنا در این شرایط وجود یک جعبه تعبیه شده روی میز کار است که شرکت کنندگان اجازه دارند از فضای داخل ان

استفاده کنند.

7.8 پایان زمان رقابت

زمان رقابت هنگامی پایان می یابد که شرکت کنندگان دکمه روی کنترل را فشار دهند و یا با بالا بردن دست خود با بیان لغت “زمان”

)تایم( پایان کار خود را اعلام کنند. چنانچه شرکت کننده فقط لغت تایم را بیان کند و دکمه روی کنترل را فشار ندهد صدای وی باید

به حدی بلند و رسا باشد که مسول کورنومتر و داور ارشد به راحتی منوجه ان شوند .شرکت کنندگان مجازند تا در زمان

دلخواهرقابت خود را به پایان برسانند. به عنوان مثال پس از سرو اخرین سری نوشیدنی ها شرکت کننده می تواند پایان کار خود را

اعلام کند. وی همچنین می تواند بعد از سرو اخرین نوشیدنی ابتدا میز تهیه نوشیدنی ها را تمیز کرده و سپس پایان کار خود را اعلام

کند. زمان ثبت شده توسط داور ارشد و مسئول کورنومتر ملاک نمره دهی میباشد. شرکت کنندگان تنها مجاز به استفاده از ” 15

دقیقه” برای انجام کار استفاده کنند و چنانچه در مدتی بیش از این زمان کار خود را به اتمام برسانند از طرف داوری امتیاز منفی

خواهند گرفت. برای فعالیت های اضافی که در بازه زمانی 15 دقیقه انجام شود امتیاز منفی در نظر گرفته نمی شود.

7.9 ارتباط کلامی بعد از رقابت

شرکت کنندگان پس از اتمام رقابت اجازه صحبت کردن با داوران را ندارند. هرگونه ارتباط با داوران بعد از اتمام زمان رقابت فاقد

تاثیر بر امتیاز دهی خواهد بود. شرکت کنندگان می توانند بعد از اتمام رقابت با مجری فستیوال صحبت کنند اما داوران هیچگونه

تاثیری از ارتباط کلامی شرکت کنندگان با سایر افراد نخواهند پذیرفت و در نحوه امتیاز دهی انان هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

7.10 نمرات منفی تخلف از زمان مشخص شده

شرکت کننده این اجازه را دارد تا در صورت عدم اتمام کار در موعد مقرر 15 دقیقه ای همچنان به کار خود ادامه دهد.

به ازای هر یک ثانیه اضافه بر 15 دقیقه اصلی یک نمره از امتیاز کل شرکت کننده کم میشود. مجموع زمانی ک شرکت کننده

میتواند از 15 دقیقه تجاوز کند 1 دقیقه )معادل 60 امتیاز منفی است(

شرکت کنندگانی که نتوااند کار خود را در 16 دقیقه به اتمام برسانند از دور مسابقات حذف خواهند شد.

7.11 راهنمایی

هر گونه کمک و راهنمایی به شرکت کنندگان در طول رقابت به دلیل خطر حذف شدن ممنوع است. مسولین رقابتها شدیدا از حامیان

و تماشگران تقاضا میکند از هرگونه راهنمایی به شرکت کنندگان اجتناب کنند . در نظر داشته باشید که مربی،حامی،دوست و یا

اعضای خانواده شرکت کنندگان حق حضور روی صحنه رقابت ها و در کنار شرکت کننده را نداشته و در صورت حضور انها

شرکت کننده به دستور داور کل از دور رقابتها کنار گذاشته خواهد شد.

8.0 مسایل فنی

الف در صورتیکه مشکل فنی برای دستگاههای مورد استفاده به وجود امده باشد شرکت کننده میتواند با بالا بردن دست خود زمان –

مسابقه را نگه دارد این دستگاهها شامل موارد زیر می شوند:

– _ دستگاه اسپرسو)فشار دستگاه،بخار دستگاه،اتصال سیم کنترل دستگاه،عدم وجود اب در دستگاه ویا چکه کردن دستگاه

_ دستگاه اسیاب

_ سایر وسایل برقی)بجز ساعت مسابقات(

_وسایل صوتی و تصویری)میکروفن و دستگاه پخش موسیقی(

4

این زمان به درخواست مسول صحنه و یا داور ارشد متوقف می شود اما حصول اطمینان از مطلع بودن مسول کورنومتر جهت

توقف زمان وظیفه شرکت کننده است.

ب در صورت تشخیص مشکل فنی توسط داور ارشدزمان اضافه ای برای شرکت کننده در نظر گرفته می شودپس از رفع مشکل –

توسط متخصص فنی زمان شرکت کننده ادامه خواهد یافت.

ج در صورتی که مشکل فنی در مدت زمان کوتاهی بر طرف نشود داور کل تصمیم می گیرد که ایا شرکت کننده باید تا اتمام – –

مشکل صبر نکد و یا رقابت خود را در زمان دیگری انجام دهد.

د اگر با نظر داورکل،شرکت کننده و مسول برگزاری امکان ادامه رقابت به دلیل مشکل فنی وجود نداشته باشد، زمان دیگری –

مشخص شده و شرکت کننده مججدا از ابتدا به رقابت می پردازد.

ر اگر به تشخیص داور ارشد مشکل فنی بوجود امده از طرف شرکت کننده بوده باشد و اشتباه و قصور شرکت کننده سبب بروز این –

مشکل شده باشد،یا وسیله شخصی شرکت کننده دچار اسیب شده باشد هیچ زمان اضافه ای برای شرکت کننده در نظر گرفته نخواهد

شد

ز زمان اضافه ای برای مشکلات فنی بوجود امده بخاطر استفاده ناشیانه از دستگاهها در نظر گرفته نخواهد شد. بنابراین وظیفه –

شرکت کنندگان اس تکه طرز استفاده صحیح دستگاهها را بدانند.

ف زمان استرحت فنی به دلیل به دلیل ایجاد ناهماهنگی فقط در زمان امادگی در نظر گرفته میشود و در زمان اجرا هیچگونه وقت –

استراحتی وجود نخواهد داشت.

8.1 دخالت بیجا

الف در صورت دخالت بیجای هر شخصی اعم از داوطلبان داوران تماشاگران و یا عکاسان در کار شرکت کنندگان و تشخیص این –

موضوع توسط داور کل زمان از دست رفته برای شرکت کننده در نظر گرفته میشود.

ب اگر بعد از سرو هر سری از نوشیدنی ها جمع اوری ظروف بیش از اندازه طول بکشدو در صورت تشخیص این موضوع –

توسط داور کل زمان از دست رفته برای شرکت کننده در نظر گرفته میشود.

8.2 وسایل فراموش شده

الف در صورتی که شرکت کننده در زمان امادگی متوجه شود وسیله یا وسایلی را فراموش کرده میتواند از روی صحنه خارج شده –

و وسایل خود را بیاوردو زمان در این مورد متوقف نخواهد شد.

ب – – در صورتی که شرکت کننده در زمان رقابت اصلی متوجه شود وسیله یا وسایلی را فراموش کرده میتواند با گرفتن اجازه از —

داور کل از روی صحنه خارج شده و وسایل خود را بیاوردو زمان در این مورد متوقف نخواهد شد.

ج هیچ وسیله ای نباید توسط پیشخدمت،حاضرین در سالن،اعضای تیم و یا حامیان به دست شرکت کننده برسد. در صورت این –

تخلف شرکت کننده از ادامه رقابت محروم خواهد شد.

9.0 زمان نظافت

بعد از اتمام رقابت فرد شرکت کننده شروع به نظافت میز می کند.پیشخدمت با اوردن چرخ مخصوص به شرکت کننده این امکان را

میدهد تا ظروف را جمع اوری کند.اگر شرکت کننده وسایل برقی خود را به همراه داشته باشد پیشخدمت به جمع اوری انها کمک

میکند. از شرکت کنندگان انتظار میرود تا تمامی وسایل خود را به طور کامل ا روی میز جمع اوری کنند. تمیز کردن میز شامل

امتیاز مثبت نخواهد بود.

10.0 بعد از اتمام رقابت

5

10.1 امتیاز دهی

10.1.1 امتیاز دهی رسمی رقابت

وظیفه ثبت امتیازات و حفظ کاملا محرمانه انها بر عهده مسولین رسمی انتیاز دهی است.

10.1.2 امتیاز نهایی شرکت کننده

امتیاز نهایی شرکت کننده با جمع بستن امتیازات موجود در برگه فنی و برگه های 4 داور اصلی محاسبه میشود.سپس امتیازات منفی

احتمالی برای موارد ذکر شده از امتیاز کل کسر میشود. توجه داشته باشید که برگه نمره دهی داور کل در امتیازت لکی شرکت کننده

تاثیری نخواهد داشت.

10.1.3 تساوی امتیازات

در صورت تساوی امتیازات بین دو یا چند شرکت کننده ، مسول امتیاز دهی ماتیازت اسپرسو حسی ثبت شده توسط داوران این بخش

را محاسبه کرده و برنده را مشخص می کند. فردی که بالاترین نمره حسی را بدست اورده باشد بالتر از سایر رقبای هم امتیاز خود

قرار میگیرد. در صورتیکه شرکت کنندگان در نمره اسپرسو حسی برابر باشند امتیاز بالاتر بر مبنای امتیاز کیفیت امامده سازی شیر

استفاده شده در اسپرسو داده می شود . در صورتیکه شرکت کنندگان در این دو قسمت هم امتیاز مساوی داشته باشند شرکت کننده ای

نمره بالاتر میگیرد که با فعالیت خود تاثیر بیشتری برروی داوران گذاشته باشد.

10.2 مرور امتیازات

بعد از مراسم اعطای جوایز شرکت کنندگان میتوانند امتیازات کسب شده را با حضور داوران مرور کنند.

الف شرکت کنندگان اجازه نگه داشتن برگه امتیازات خود را ندارند. –

ب بعد از اتمام رقابت ها مسئولین یک کپی از امتیازات بدست امده را برای هر شرکت کننده ایمیل می کند. –

ج اطلاع داشته باشید که بعد از اتمام رقابت ها امتیازات شما در اختیار عموم نیز قرار خواهد گرفت –

11.0 اعتراضات و فرجام خواهی شرکت کنندگان

11.1 مسایا مربوط به شرکت کننده

11.1.1 اعتراضات

رد صورت هر گونه اعتراضی شرکت کنندگان باید با مسول برگزاری مسابقات تماس بگیرند.بعداز این تماس مسول برگزاری

تشخیص می دهد که در حین برگزاری رقابت به این اعترضا رسیدگی شود ویا پس از اتمام رقابت و بصورت مکتوب.

بنا به تشخیص مسول برگزاری در صورت ماکان رسیدگی به اعتراض در حین رقابت این لطمینان حاصل می گردد که رسیدگی به

اعتراض کاملا عادلانه باشد.اعتراض بیان شده در گروه داوران مطرح شده و نتیجه با در نظر گرفتن نظر تمامی داوران حاضر در

گروه مطرح میشود. در نهایت مسول برگزاری رقابت نتیجه بدست امده را به اطلاع شرکت کننده می رساند.

11.1.2 فرجام خواهی

در صورتیکه شکایت شرکت کننده در زمان مسابقات قابل پیگیری نباشد ویا شخص شرکت کننده تمایلی به این امر نداشته باشد

مسول برگزاری از شرکت کننده درخواست میکند تا شکایت نامه مکتوب خود را به کمیته رسیدگی به شکایات ارسال کند. تصمیمات

این کمیته قابل تغییر نیست و شرکت کننده حق هیچ اعتراضی به نتیجه اعلام شده را نخواهد داشت. شکایت نامه مذکور ابید از این

بخش ها تشکیل شده باشد:

6

1 نام شرکت کننده –

2 تاریخ –

3 دلیل شکایت –

4 تاریخ و زمان اتفاقی که باعث شکایت شده است)در صورت امکان( –

5 توضیحات شرکت کننده و راههای پیشنهادی برای رسیدگی به شکایت –

6 افراد یا گروههایی که در گیر این اتفاق بوده اند. –

7 راههای ارتباطی با شاکی)شماره تناس،ایمیل و…( –

به نامه های فرجام خواهی فاقد مواردی که در بالا گفته شد رسیدگی نخواهد شد.

نامه فرجام خواهی باید به ایمیل مسول برگزاری رقابتها که در زیر امده فرستاده شود.

info@worldcoffeeevents.org

11.1.3 رسیدگی به نامه اعتراض توسط دادگاه فرجام خواهی

اعضای دادگاه فرجام خواهی رقابتها طی 30 روز به شکایات ارسالی رسیدگی خواهند کرد.رییس دادگاه فرجام خواهی نتیجه را از

طریق ایمیل به اطلاع شرکت کننده خواهد رساند.

11.2 مسایل مربوط به داوری بعد از مرور برگه های امتیاز

11.2.1 شکایت

در صورت اعتراض فرد شرکت کننده در ارتباط با امتیازان داده شده توسط داوران فرد معترض میتواند اعتراض خود را در حین

برگزاری رقابت به گوش داور کل برساند. داور کل یا یکی از مسولین برگزار کننده رقابت با داورانی که با امتیاز دهی خود سبب

ایجاد اعتراض شده اند صحبت خواهند کرد. نتیجه نهایی رسیدگی به شکایت در طول رقابت وتوسط نماینده برگزاری رقابتها به سمع

شرکت کننده شاکی میرسد.

11.2.2 فرجام خواهی

در صورتی که شرکت کننده شاکی با تصمیم نهایی موافق نباشد شکایتنامه کتبی خود را برای کمیته برگزاری رقابتها تنظیم میکند. هر

تصمیمی که کمیته برگزاری در زمان فرجام خواهی بگیرد بدون تغییر خواهد بود و شرکت کننده حق هیج اعتراضی به نتیجه اعلام

شده را نخواهد داشت. شکایت نامه ی شخص باید از قسمت های زیر تشکیل شده باشد:

1 نام شرکت کننده – –

2 تاریخ –

3 دلیل شکایت –

4 تاریخ و زمان اتفاقی که باعث شکایت شده است)در صورت امکان( –

5 توضیحات شرکت کننده و راههای پیشنهادی برای رسیدگی به شکایت –

7

6 افراد یا گروههایی که در گیر این اتفاق بوده اند. –

7 راههای ارتباطی با شاکی)شماره تناس،ایمیل و…( –

به نامه های فرجام خواهی فاقد مواردی که در بالا گفته شد رسیدگی نخواهد شد.

نامه فرجام خواهی بایدطی 24 ساعت بعد از تصمیم داوران در حین رقابت به ایمیل مسول برگزاری رقابتها که در زیر امده فرستاده

شود.

info@worldcoffeeevents.org

11.2.3 رسیدگی به نامه اعتراض توسط کمیته برگزاری رقابت ها

اعضای کمیته برگزاری رقابت ها طی 30 روز به شکایات ارسالی رسیدگی خواهند کرد.رییس کمیته برگزاری نتیجه را از طریق

ایمیل به اطلاع شرکت کننده خواهد رساند.

12.0 معیار های ارزیابی

12.1 توانایی هایی که داوران رقابت ها به دنبال ان هستند

قهرمان این رقابتها از نظر داوران باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الف تبحر کامل در توانایی های فنی، مهارتهای اجتماعی،مهارت های خدمان رسانی و عشق و علاقه زیاد به این حرفه –

ب داشتن اطلاعات کامل درباره قهوه: این اطلاعات باید به مراتب بیشتر از شناخت – 12 نوع قهوه سرو شده در مسابقات باشد.

ج توانایی اماده کردن نوشیدنی هایی با کیفیت بسیار بالا –

د الگو و منبع الهام بودن برای سایر افراد –

12.2 فضای برگزاری رقابت

داور فنی قبل و بعد از برگزاری مسابقه فضای برگزاری رقابت را از نظر پاکیزگی مورد بررسی قرار میدهد.

12.3 ارزیابی طعم نوشیدنی ها

برای هرنوشیدنی سرو شده نمره خاصی در نظر گرفته می شود.)اسپرسو،نوشیدنی شیر، نوشیدنی ویژه(

به مواد خام استفاده شده و نحوه اماده کردن نوشیدنی ها نیز امتیازاتی داده خواهد شد. شرکت کنندگان باید در طعم نوشیدنی ها ترکیب

سه مزه ترش،تلخ و شیرین را با تازنی منطقی رعایت کنند. از شرکت کنندگان انتظار میرود تا دلیل انتخاب قهوه اخص خود را

بصورت شفاهی برای داوران توضیح دهند. سایر نکات همچون بو دادن قهوه،ساختار تشکیل دهنده اسپرسو ، مواد تشکیل دهنده مزه

های اصلی ، مواد تشکیل دهنده نوشیدنی های ویژه و فلسفه سرو نوشیدنی های مختلف سایر معیار های ماتیاز دهی هستند.

12.4 ارائه نوشیدنی ها

شکل ارائه و چیدمان ظروف)فنجان،نعلبکی،قاشق( نیز امتیاز خاصی داردملاک های امتیاز دهی، تمیزی فنجان و نعلبکی ها) بدون

لکه یا سرریز نبودن نوشیدنی( تداوم شکل و شیوه اماده سازی نوشیدنی ها خلاقیت و شیوه ارائه و چیدمان می باشد.

12.5 توانایی های فنی

8

اطلاعات و توانایی های فنی شرکت کنندگان نیز دارای امتیازاتی است. این توانایی ها شامل نکترل و مهارت بر روی دستگاه

اسپرسوو دستگاه اسیاب می باشد

12.6 تاثیر کلی شرکت کنندگان بر داوران

شکل ارائه،توانایی های فردی و شکل چیدمان ظروف روی نظر داوران برای امتیاز دهی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

13.0 روند ارزیابی فنی

هر شرکت کننده توسط یک داور فنی مورد ارزابی قرار میگیرد به توضیحات برگه امتیازات فنی توجه کنید:

13.1 مقیاس ارزیابی

مقیاس ارزیابی برای داوران فنی و داورانی که نوشیدنی ها را ارزیابی میکنند یکسان است. امتیاز دهی به دو صورت می باشد:

1/ بله؛خیر 2 /ازصفر تا شش امتیاز

بله 1 امتیاز خیر صفر امتیاز

غیر قابل قبول :صفر قابل قبول : 1 معمولی: 2 خوب: 3

خیلی خوب: 4 عالی: 5 فوق العاده: 6

___ امتیازات یله یا خیر

هر شرکت کننده در ارزیابی مثبت یک امتیاز و ارزیابی منفی صفر امتیاز میگیرد

___امتیازات صفر تا شش

مقیاس اررزیابی برخی برگه ها از صفر تا شش میباشد.صفر پایین ترین و شش بالاترین نمره استنمره صفر زمانی بکار میرود که

کار انجام شده بطور کامل غیر قابل قبول باشد . از یک به بعد نمرات را میتوان با نیم نیز ارزیابی کرد) 1.5 و 2.5 و 3.5 و…( نمرات

صفر و شش باید مورد تایید داور کل قرار بگیرند.

13.2 برگه امتیزات فنی قسمت اول —

13.2.1 فضای پاکیزه در ابتدای رقابت/پارچه های تمیز

پاکیزگی و نظم در فضای کار )میز کار میز اماده کردن وسایل دستگاه قهوه ساز( تمامی این نکات از مقیاسی بین یک تا شش مورد

ارزیابی قرار میگیرد.

در صورت کثیف بودن فضای کار نمره شما یک خواهد بود

ب اتیید توانایی های شرکت کننده در ایجاد نظم و مدیریت فضای کار –

ج انجام برخی کارها قبل از شرئع مسابقه دارای نمره منفی است)وجود شیر در ظرف،لیوانهای پر اب از قبل اماده شده( –

د در شروع مسابقه وجود حداقل سه دستمال تمیز الزامی است.دستمالها باید تمیز و کاربردی باشند.بعنوان مثال دستمالی برای تمیز –

کردن دستگاه بخار، دستمالی برای خشک و تمیز کردن ظروف دستگاه ، دستمالی برای تمیز کردن قسمت های بیرونی دستگاه و

حوله روی لباس شرکت کننده)پیش بند(

9

ر فنجان ها باید گرم شوند و برای این منظور باید روی دستگاه اسپرسو قرار بگیرند مگر انکه شرکت کننده دستگاهی مجزا برای –

این امر همراه داشته باشد.در زمان شروع رقابت حتی یک قطره اب نباید روی فنجانها وجود داشته باشد و در صورت مشاهده چنین

موردی فرد در قسمت مدیریت و پاکیزگی محل کار امتیاز صفر خواهد گرفت.

ز وجود تفاله قهوه در دستگاه قهوه ساز سبب کسر امتیاز شرکت کنندگان نخواهد شد –

توانایی های فنی تولید اسپرسو قسمت دوم –

1
توجه داشته باشید که معیارها در قمست فنی برای هر سه نوشبدنی ثابت است.برگه امتیازت فنی برای قسمتهای 2 و 3 و 4 یکسان می

باشد.

13.3.1 تخلیه تفاله

تخلیه تفاله بلافصله بعد از جدا کردن قسمت مربوطه و قبل از ریختن نوشیدنی صورت می گیرد و تنها درصورتیکه اینکار قبل از

ریختن نوشیدنی انجام بگیرد داور گزینه بلی را در برگه امتیاز دهی ثبت می کند.

13.3.2 خشک و تمیز بودن فیلتر دستگاه قبل از سرو نوشیدنی ها

اگر فیلتر ظرف قبل از سرو نوشیدنی ها خشک و تمیز باشد داور گزینه بلی را در برگه امتیاز دهی ثبت می کند.

13.3.3 چکه کردن محتویات دستگاه هنگام تولید و اسیاب قهوه

تفاله باقی مانده از تولید قهوه که تا پایان رقابت از ان استفاده دیگری نخواهد شد را میتوان در دستگاه رها کرد و یا در سطل زباله

ریخت . تفاله های باقی مانده تاثیری در امتیاز دهی داوران نخواهند داشت.

برای تولید هر نوشیدنی شرکت کنندگان مجاز به تولید حداکثر 5 گرم تفاله و یا قهوه استفاده نشده هستند. برای کسب امتیاز عالی) 5

امتیاز( ویا بیشتر این میزان نباید بیشتر از یک گرم باشد. مقدار بالاتر از 5 گرم نمره منفی داشته و غیر قابل قبول خواهد بود. قهوه

استفاده شده در نوشیدنی ها باید از دانه های قهوه ای به دست امده باشد که شرکت کننده در 51 دقیقه زمان خود تولید کرده است.

13.3.4 میزان مفید و مشخص

شرکت کننده باید در تولید قهوه شیوه مشخصی از خود ارائه دهد. وی می بایستی قهوه را به میزان مناسب اضافه کرده و به ارامی

چند بار روی ان فشار وارد کند. تفاوت های فرهنگی در تولید قهوه در این بخش در نظر گرفته می شود.

13.3.5 تمیز کردن فیلترها)قبل از استفاده(

قبل از اضافه رکدن فیلترها به دستگاه باید دور انها کاملا تمیز شده باشد و در صورت انجام اینکار داور گزینه بلی را در برگه امتیاز

دهی علامت می زند.

13.3.6 اماده سازی فوری

شرکت کننده باید بلافاصله پس از نصب فیلتر به تهیه قهوه بپردازد. در اینصورت گزینه بلی در برگه امتیاز توسط داور علامت می

خورد.

13.3.7 زمان تولید)در بازه سه ثانیه(

داوران زمان تهیه قهوه را به دقت اندازه گیری میکنند و در صورت اماده شدن نوشیدنی در بازه سه ثانیه گزینه بلی را علامت می

زنند. این زمان پس از روشن کردن دستگاه توسط شرکت کننده محاسبه می شود. زمان تهیه برای نوشیدنی هایی که سرو نشوند

محاسبه نمی شود.

توانایی های فنی در تولید نوشیدنی های با شیر قسمت سوم

توجه داشته بشید هفت حیطه ارزیابی دقیقا مانند ارزیابی اسپرسو می باشد.

خالی و تمیز کردن ظرف در ابتدا 13.4.1

شرکت کننده باید شیر تازه و خنک را داخل ظرف بریزد.اینکار نباید ازقبل انجام شده باشد.ظرف شیر باید هم از بیرون و هم از

2

داخل تمیز باشد.

13.4.2 تمیز کردن لوله بخار قبل از شروع به کار

شرکت کننده باید لوله بخار را قبل ازینکه وارد ظرف شیر کند به دقت تمیز کند.

13.4.3 تمیز کردن لوله بخار بعد از انجام کار

شرکت کننده باید لوله بخار را بعد از انجام کار با حوله مخصوص تمیز کند.

13.4.4 تمیز کردن لوله بخار بعد از تولید بخار

شرکت کننده باید لوله بخار را بعد از تولید بخار به دقت تمیز کند.

13.4.5 میزان شیر باقی مانده بعد از انجام کار

ظرف شیر باید بعد از اماده شدن نوشیدنی تقریبا خالی شده باشد.حداکثر شیر ابقی امنده باید 90 میلی لیتر باشد.

13.5 توانایی های فنی در تولید نوشیدنی ویژه قسمت چهارم –

توجه داشته بشید شکل ارزیابی این مرحله دقیقا مانند ارزیابی اسپرسو می باشد.

13.6.1 تمیز کردن محل کار در پایان کار

الف داور فنی توانایی های کلی شرکت کننده را در حین کار و نحوه استفاده وی از دستگاهها را مورد ارزیابی قرار می دهد. –

ب شرکت کننده باید اگاهی و تسلط کاملی در استفاده از دستگاه اسپرسو نشان دهد. –

ج شرکت کننده باید تسلط کامل در استفاده از دستگاه اسیاب نشان دهد. شرکت کننده باید در هر سری تولید قهوه از این دستگاه –

استفاده کند.

د شرکت کننده باید در بازه زمانی – 3 ثانیه به میزان 25 تا 35 میلی لیتر قهوه تولید کند.

ر داور فنی در طول رقابت کار رشکت کننده را مورد ارزیابی قرار میدهد. این ارزیابی شامل دمیریت و چیدمان وسایل و فنجان –

ها،حرکت های فیزیکی شرکت کننده در طول رقابت،تمیز بودن وسایل و حوهل ها،مدیریت تولید قهوه و و محتویات ان)نوشیدنی شیر

و نوشیدنی ویژه( می باشد.

ز مایعات و مواد اولیه نباید روی دستاه قرار بگیرند در غیر اینصورت نمره صفر برای شرکت کننده منظور خواهد شد. –

ف تمیزی محیط کار از عناصری است که مورد بررسی قرار می گیرد.چنانچه مایعی چکه کند شرکت کننده باید ان را تا پایان –

رقابت تمیز کند. تمیز کردن ظرف ها و میز ها در حین رقابت حاوی امتیاز مثبت برای شرکت کننده است. تمیز کردن محیط کار قبل

از اتمتم رقابت نیز دارای امتیاز مثبت می باشد. تمامی ظروف از جمله فنجان ها، نعلبکی ها،سینی ها،ظروف شیرو… به همراه

دستگاه اسپرسو و میزها ینز مشمول تمیز کردن می باشد. تفاله های قهوه را می توان در فیلتر دستگاه نگه داشت که این امر دارای

امتیاز منفی نخواهد بود.

13.6.2

تمیز کردن لوله های خروج قهوه

3

الف شرکت کننده باید تمامی لوله های خروج قهوه را از تفاله خالی و تمیز کند.شستشو با اب،استفاده از حوله و استفاده ازانگشت ها –

برای نظافت قابل قبول است.

ب شرکت کننده نباید در زمان پخش قهوه درب فیلتر را بر روی قسمتی قرار دهد که قهوه تولید شده از ان خارج می شود زیرا –

اینکار باعث نفوذ اب به ان قسمت می شود.

ج اگر شرکت کننده قبل از تولید قهوه فیلتر هارا تمیز کرده و در جای مناسب قرار دهد، داور گزینه بلی را برای او تیک می زند. –

13.6.3 بهداشت کلی در طول اجرا

داور این امتیاز را بر مبنای بهداشت کلی شرکت کننده در طول رقابت در نظر می گیرد و در صورت رعایت بهداشت به مناسبترین

شکل داور گزینه بلی را تیک می زند. برخی رفتارهای غیر بهداشتی عبارتند از:

* لمس صورت یا دهان با دست و بلافاصله استفاده از دست ها برای تولید نوشیدنی.

* لمس زمین و بلافاصله استفاده از دست ها برای تولید نوشیدنی.

13.6.4 استفاده صحیح از دستمال ها

داورها استفاده صحیح و بهداشتی از دستمال ها را مورد ارزیابی قرار می دهند . شرکت کننده باید از یک دستمال برای نظافت لوله

بخار و از دستمالی دیگر برای نظافت ظرف فیلتر و دستمالی مجزا برای نظافن محیط کار استفاده کند

برخی رفتارهای غیر بهداشتی عبارتند از:

*استفاده از پارچه غیر مرتبط برای تمیز کردن لوله بخار)استفاده از یک دستمال برای چند کار(

*هر استفاده دیگری از پارچه ها که باعث ایجاد الودگی شود)از قبیل تمیز کردن دهان و صورت و …(

*استفاده مجدد از دستمالی که روی زمین افتاده است

14.0 روند ارزیابی طعم نوشیدنی ها

مقیاس ارزیابی برای داورانی که طعم نوشیدنی ها را بررسی می کنندو داوران فنی یکسان است.

دو نوع امتیاز دهی وجود دارد:

1 بلی/خیر – 2 / از صفر تا شش امتیاز

بلی: یک امتیاز خیرصفر امتیاز

غیر قابل قبول :صفر قابل قبول:یک معمولی: 2 خوب: 3

خیلی خوب 4 عالی: 5 فوق العاده: 6

______ امتیازات یله یا خیر

هر شرکت کننده در ارزیابی مثبت یک امتیاز و ارزیابی منفی صفر امتیاز میگیرد

____امتیازات صفر تا شش

مقیاس اررزیابی برخی برگه ها از صفر تا شش میباشد.صفر پایین ترین و شش بالاترین نمره است نمره صفر زمانی بکار میرود که

کار انجام شده بطور کامل غیر قابل قبول باشد . از یک به بعد نمرات را میتوان با نیم نیز ارزیابی کرد 1.5 ) و 2.5 و 3.5 و…(

نمرات صفر و شش باید مورد تایید داور کل قرار بگیرند.

14.2 ارزیابی اسپرسو قسمت اول

4

نمامی داوران قوانین مربوط به قهرمانی برایستا در ساال 2016 را رعایت کرده و برای ارزیابی طعم اسپرسو از قوانین زیر پیروی

می کنند:

داوران این بخش هر فنجان اسپرسو را یه بار به هم میزنند)جهت حرکت قاشق جلو به عقب است( و با این کار طعم را بهور مساوی

در فنجان پخش می کنند. و سپس برای اعلام قضاوت خود دو جرعه از اسپرسو را می نوشند.داوران برای چشیدن اسپرسو از قاشق

استفاده نمی کنند. شرکت کنندگان مجازند شکل دلخواه خود را برایچشیدن اسپرسو به دداوران اعلام کنند. در صورت منطقی بودن

توضیحات داوران موظفندشکل مورد نظر شرکت کنندگان را برای چشیدن طعم دنبال کنند.

14.2.1 کف روی اسپرسو

داوران برای وجو کف روی اسپرسو به شکل بصری امتاز دهی می کنند. امتیاز کامل به کسی تعلق می گیرد که کف روی اسپرسو

وی پیوسته و بدون منفذ باشد.

14.2.2 توازن طعم

داوران به سه مزه اصلی اسپرسو )شیرین،ترش و تلخ( اگر به شکل مساوی تقسیم شده باشند امتیاز می دهند.امتیاز دهی بر مبنای نظر

اولیه داوران می باشد. میزان تاثیر گزاری این سه طعم به منزله ترکیب مناسب در نوشیدنی نمی باشد.

14.2.3 دقت در توضیح طعم

داوران توضیحات شرکت کنندگان را درباره طعم نوشیدنی هایی که قرار است سرو شوند شنیده و سپس با چشیدن نوشیدنی ها طعم

انها را با توضیحات داده شده مقایسه می کنند. مابین قهوه استفاده شده و طعم موجود در نوشیدنی می بایستی رابطه مستقیمی وجود

داشته باشد.

توضیحاتی که شرکت کنندگان درباره طعم نوشیدنی ها ارائه میدهند، تاثیر بسیاری بر امتیاز به دست امده دارد.امتیاز با توجه به

توضیحات و طعم نوشیدنی به شرکت کنندگان داده می شود.در صورت عدم ارائه توضیحات در مورد طعم نوشیدنی امتیاز صفر

برای شرکت کننده در نظر گرفته می شود.

14.2.4 لامسه

داوران پس از شنیدن توضیحات شرکت کنندگان درباره نوشیدنی ها طعم و وزن انها را بررسی می کنند. ظاهر اسپرسو باید ارتباط

مستقیمی با شیوه اماده سازی ان داشته باشد. دانه های قهوه استفاده شده تاثیر زیادی بر نوشیدنی دارد. شرکت کنندگان با توجه به دقتی

که در توضیحات خود درباره وزن و طعم نوشیدنی ها قبل از سرو نوشیدنی ها می دهند امتیاز می گیرند.

14.2.5 استفاده صحیح و کاربردی از اسپرسو

فنجان سرو اسپرسو نیز به صورت بصری مورد ارزیابی قرار می گیرد.این فنجان باید بین 60 تا 90 میلی لیتر باشد و داوران برای

ارائه امتباز مناسب باید بتوانند نوشیدنی را به راحتی میل کنند. مواردی که روی امتیاز دهی تاثیر منفی می گذارند عبارتند از:

زیادی داغ بودن فنجان، سختی نگه داشتن فنجان در زمان نوشیدن و… در اینصورت برای این بخش گزینه خیر علامت خواهد

خورد.

14.3 ارزیابی نوشیدنی های با شیر قسمت دوم —

قوانین زیر برای ارزیابی نوشیدنی های با شیر برای داوران طراحی شده است.لازم است که داوران در جهت پیوستگی در قضاوت

همواره از این قوانین پیروی کنند.

داوران قبل از ثبت امتیازات قوانین زیر را اعمال می کنند.

5

اولین معیار ارزیابی داوران در این قسمت ظاهر نوشیدنی است. دومین معیار چشیدن مقدار کمی از ان است و در مرحله سوم از

قسمت دیگری از فنجان نیز مقدار کمی می نوشند.

شرکت کنندگان در این مرحله نیز مجازند دستور لعمل هایی برای چگونه نوشیدن به داوران ارائه دهند. . در صورت منطقی بودن

توضیحات داوران موظفند شکل مورد نظر شرکت کنندگان را برای چشیدن طعم دنبال کنند.

14.3.1 شکل ظاهری نوشیدنی

داوران با نگاه به نوشیدنی به شکل ظاهری ان امتیاز می دهند. رنگ بوجود امده روی سطح نوشیدنی باید مجموعه ای از رنگ شیر

و قهوه باشد. بهتر است تفوت رنگ شیر و قهوه تا حد امکان شفاف و واضح باشد. این نوشیدنی نباید با افزودنی دیگری روی ان

مخلوط شود. در صورت بروز چنین تخلفی نمره صفر در نظر گرفته می شود.

14.3.2 توازن طعم

نوشیدنی شیر، نوعی نوشیدنی داغ است و حرارت زمان سرو باید به حدی باشد که بلافاصله قابل نوشیدن باشد. شکل،ظاهر،طعم و

مواد تشکیل دهنده این نوشیدنی امتیاز کسب شده را مشخص می کنند. این نوشیدنی باید در خود هم طعم شیر و هم طعم اسپرسو داشته

باشد. یک ارتباط منطقی بین میزان مصرف دانه های قهوه و طعم بوجود امده لازم است. اضافه کردن شیر باید طعمی خاص به این

نوشیدنی بدهد.

14.3.3 دقت در توضیح طعم

داوران توضیحات شرکت کنندگان درباره طعم نوشیدنی هایی که قرار است سرو شوند را با دقت شنیده و سپس با چشیدن نوشیدنی

ها طعم انها را با توضیحات داده شده مقایسه می کنند. مابین قهوه استفاده شده و طعم موجود در نوشیدنی شیر باید رابطه مستقیمی

وجود داشته باشد. توضیحاتی که شرکت کننده درباره طعم نوشیدنی شیر ارائه میدهند، تاثیر مستقیمی بر امتیاز به دست امده دارد و

در صورت عدم ارائه توضیحات کامل در مورد طعم این نوشیدنی امتیاز صفر برای شرکت کننده در نظر گرفته می شود.

نوشیدنی شیر باید در فنجان هایی سرو شود که داوران برای ارائه امتیاز مناسبقادر باشند نوشیدنی را به راحتی میل کنند. نکاتی که

روی امتیاز دهی تاثیر منفی می گذارند عبارتند از زیادی داغ بودن فنجان، سختی نگه داشتن فنجان در زمان نوشیدن و… در

صورت مشاهده چنین مواردی در این بخش گزینه خیر علامت خواهد خورد.

14.4 ارزیابی نوشیدنی ویژه)خلاق(

به دلیل تفاوت و تنوع در انواع این نوشیدنی ها معیار ارزیابی بسیار گسترده است. داوران باید قیل از اعلام امتیاز تمامی این مراحل

را طی کنند.

14.4.1 نوضیح،معرفی و امادگی کافی

شرکت کننده باید در مورد نوشیدنی خود به داوران توضیح دهد.به منظور کسب امتیاز بالا توضیحات باید نکاتی همچون مواد

اولیه،روش اماده سازی،طعم و رایحه ایکه داوران می توانند با نوشیدن تجربه کنند را در بر بگیرد. توضیحات داده شده باید همچنین

نوع قهوه و ارتباط انتخاب این نوع قهوه با بقیه مواد اولیه را شامل شود.معیار امتیاز دهی داوران ترتباط بین توضیحات ارائه شده

وطعم و رایحه قهوه سرو شده می باشد. شرکت کنندگان باید به داوران نحوه نوشیدن نوشیدنی ویژه را توضیح دهد)از نظر

مزه،جرعه،حرکت قاشق در فنجان و…( داوران به بهترین شکل ممکن به توضیحات گوش می دهند. در صورت عدم توضیح شرکت

کنندگان داور خود در مورد نحوه نوشیدن و ارزیابی این نوشیدنی تصمیم میگیرد. داوران برای ارزیابی هر نوشیدنی باید حد اقل دو

جرعه از ان را بنوشند. ملاک ارزیابی این نوشیدنی ها توضیحات و فعالیت های شرکت کننده در طول 15 دقیقه زمان ارائه می

باشد.) شرکت کنندگان میتوانند زودتر کار خود را به پایان برسانند.(

14.4.2 اجرای مناسب

6

این بخش ارزیابی ظاهر مناسب نوشیدنی هاست. این ارزیابی شامل فنجان،نوشیدنی،تزیینات روی ان،لوازم و وسایل جانبی، و … می

باشد.فنجان مورد استفاده باید از نظر ظاهری جذاب باشد.اگر به هر دلیلی نوشیدنی ظاهر مناسبی نداشته باشد،در برگه داوران گزینه

خیر علامت خواهد خورد.

14.4.3 کابرد

این بخش مربوط به توضیحت مرتبط با نوع نوشیدن و توضیحات شرکت کنندگان در حین اجرا می باشد. وسایلی همجون

ظروف،تزیینا ت روی نوشیدنی و و توضیحات ارائه شده نباید مانعی برای نوشیدن داوران بشود. هرگونه دشواری در مصرف این

نوشیدنی باعث علامت خوردن گزینه خیر در برگه داوران می شود.

14.4.4 خلاقیت و تاثیر گذاری در تولید نوشیدنی

داوران با ملاک قرار دادن خلاقیت و نو اوری شرکت کنندگان در تولید قهوه به انان امتیاز می دهند.این خلاقیت علاوه بر تولید

قهوه،در شیوه اماده سازی قهوه،مواد اولیه،شکل اماده سازی و ارائه نیز تاثیر گذار است.مواد اولیه استفاده شده در اسپرسو و حس

پس از نوشیدن ان ان نیز از ملاک های امتیاز دهی هستند. نوشیدنی خلاقی که با استفاده از مواد اولیه مشخص طعم و تجربه بدیع و

جالبی بوجود اورد از امتیاز بالایی برخوردار خواهد شد.

نکته مهم ترکیب و ارتباط دو یا چند ماده اولیه در خلق نوشیدنی است که باعث بوجود امدن تجربه ای خاص در هنگام نوشیدن می

شود.

14.4.5 توازن طعم

داوران بر مبناب توازن در خلق سه مزه اصلی )شیرین،ترش و تلخ( درون اسپرسو نوشیدنی ویژه به ان امتیاز میدهند. طعم اسپرسو

باید کاملا مشخص باشد تا نوشیدنی بتواند امتیاز بالاتری از ان خود کند. داوران باید در نوشیدن از توضیحات شرکت کننده پیروی

کنند.

14.4.6 توضیحات دقیق درباره طعم

داوران با دقت به توضیحات شرکت کنندگان درباره طعم نوشیدنی گوش سپرده و سپس با چشیدن نوشیدنی ها طعم انها را با

توضیحات داده شده مقایسه می کنند. باید بین قهوه استفاده شده و طعم موجود در نوشیدنی ویژه رابطه مستقیمی وجود داشته باشد.

امتیازدهی بر مبنای توضیحاتی که شرکت کننده درباره طعم نوشیدنی ارائه میدهد بوده و در صورت کامل نبودن توضیحات در

مورد طعم این نوشیدنی امتیاز صفر برای شرکت کننده در نظر گرفته می شود.

14.5 ارزیابی باریستا قسمت پنجم

14.5.1 ارائه:حرفه ای گری

حرفه ای گری شرکت کننده و امتیازی که به ان تعلق می گیرد بر مبنای شیوه اماده کردن نوشیدنی،شکل ارائه و داشتن اطلاعات

کامل درباره قهوه )فرای 12 نوشیدنی سرو شده( از معیارهای امتیاز دهی بالا می باشد.این اطلاعات شامل علم کاشتن دانه های

قهوه،حرارت دادن ان و تبدیل قهوه از دانه تا نوشیدنی قابل مصرف می باشذ. همچنین فهم صحیح در باره ی استفاده از وسایل

موجود، توانایی ارائه سرویس مناسب)برقراری ارتباط چشمی،ادب و نزاکت،توجه و دقت می باشد( داوران دقت زیادی به توضیحات

ارائه شده و قهوه سرو شده دارند . وظیفه اصلی شرکت کننده این است که خود را متبحر در تولید قهوه نشان دهد.

14.5.2 توجه به جزییات/وجود تمامی وسایل لازم

تمامی وسایل لازم باید هنگام شروع کار اماده روی صحنه باشد.

شرکت کننده نباید وسایل را از جای اصلی انها تکان دهد. هر وسیله باید جا و هدف مشخصی داشته باشد. داوران همچنین به همراه

7

داشتن وسایل جایگزین توسط شرکت کننده دقت می کنند تا در صورت بروز مشکل بتواند وسایل جدید را جایگزین کند . پر کردن

مجدد لیوان های اب داوران توجه شرکت کننده به جزییات را نشان می دهد.اسپرسو باید به همراه دستمال،قاشق و اب بدون طعم سرو

شود.

14.5.3

ظاهر مناسب

شرکت کننده باید ظاهری تمیز و اراسته داشته باشد. در صورت اراستگی و پاکیزگی شرکت کنندگان داوران گزینه بلی را انتخاب می

کنند. نبستن پیشبند، لباس های لکه دار و پاره،یا نپوشیدن کفش مناسب همگه منجر به انتخاب گزینه خیر توسط داوران می شود.

معیار امتیاز دهی داوران بر مبنای دو گزینه است:

الف نمره دهی کلی بر مبنای طعم قهوه تولیدی می باشد و اینکه سرو سه نوشیدنی تجربه جدید و با ارزشی ارائه داده باشد. –

ب داوران به علاقمندی شرکت کنندگان به کار و انگیزه ای که در دیگران ایجاد می کنند امتیاز می دهند.داوران بر مبانی تفاوت –

های فرهنگی و شخصیتی شرکت کنندگان ارتباطات مفید انان و نشان دادن انگیزه در اماده سازی قهوه امتیازاتی برای شرکت

کنندگان در نظر می گیرند. بودن الگوی اخلاقی و حرفه ای شرکت کنندگان بسیار برای داوران مهم است. نکتا فوق میتواند باعث

امتیازات بالایی برای شرکت کنندگان شود.

15 عدم صداقت در رفتار های مسئولین

اگر داور کل به هر دلیلی رفتاری از مسولین برگزاری رقابت مبنی بر عدم صداقت در زمینه ارزیابی شرکت کنندگان ببیند از شیوه

های زیر برای برخورد با خاطیان استفاده خواهد کرد:

الف داور کل از مسئول نگهداری برگه های امتیازات می خواهد برگه ای را که در صداقت امتیاز دهی ان شک ایجاد شده را به وی –

تحویل دهد.

ب داور کل با تشکیل جلسه ای از داوران مورد اتهام،مدیر برگذاری مسابقات و ومسئول کمیته رقابت ها می خواهد تا در ان به –

ارزیابی اتفاق مذکور بپردازند.

ج مدیر برگذاری مسابقات و ومسئول کمیته رقابت ها پشت درهای بسته رای نهایی خود را صادر می کنند. –

د اگر عمق این عدم صداقت در امتیاز دهی بیش از حد معمول باشد،مسئول برگذاری مسابقات این قدرت را دارد که داور خاطی را –

از قضاوت در ادامه مسابقات و مسابقات اتی محروم کند.

15.1 فرجام خواهی

اگر داور خاطی به رای صادر شده اعتراضی داشته باشد باید به شکل مکتوب فرجام خواهی خود را به مسئولین ارائه دهد. هر

تصمیمی که کمیته فرجام بگیرد بدون تغییر خواهد بود. هر شکایت نامه باید ازین قسمت ها تشکیل شده باشد:

1 نام شرکت کننده –

2 تاریخ –

3 دلیل شکایت –

4 تاریخ و زمان اتفاقی که باعث شکایت شده است)در صورت امکان( –

5 توضیحات داور شاکی و راههای پیشنهادی برای رسیدگی به شکایت –

8

6 افراد یا گروههایی که در گیر این اتفاق بوده اند. –

7 راههای ارتباطی با شاکی)شماره تناس،ایمیل و…( –

به نامه های فرجام خواهی که فاقد 7 مورد گفته شده باشد رسیدگی نخواهد شد. داوران شاکی باید حداکثر 24 ساعت بعد از اعلام

رای اولیه شکایتنامه خود را از طریق ایمیل زیر به مسئول برگزاری رقابت ها برسانند.

info@worldcoffeeevents.org

15.2 رسیدگی به نامه اعتراض توسط دادگاه فرجام خواهی

اعضای دادگاه فرجام خواهی طی 30 روز به شکایات ارسالی رسیدگی خواهند کرد.رییس دادگاه فرجام خواهی تنیجه نهایی را از

طریق ایمیل به داور شاکی میرساند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed